Łódź Województwo

Komunikat władz Ruchu Narodowego ws. partii politycznej

Rok 2014 zaowocował pierwszym od wielu lat, pełnym zaangażowaniem narodowców w życie publiczne w Polsce. Wybory do Parlamentu Europejskiego, uzupełniające do Senatu i samorządowe stanowiły duże wyzwanie dla naszych młodych struktur. Wyzwaniu temu sprostaliśmy i choć wyniki są niesatysfakcjonujące, to stanowią, wraz ze zdobytym doświadczeniem, dobry grunt dla dalszej walki o polskie życie publiczne w nadchodzących latach.

Oprócz stałej aktywności na polu społecznym walczymy dziś o pełnoprawną obecność idei narodowej także w życiu politycznym Polski. W przyszłym roku czekają nas kampania prezydencka i kampania parlamentarna. Dla skuteczności tej walki niezbędne jest dobre przygotowanie organizacyjne i zastosowanie właściwych narzędzi. W niedzielę 30 listopada Rada Decyzyjna RN zatwierdziła zmiany w organizacji Ruchu, które przekazujemy naszym działaczom oraz sympatykom.

1. Trwa sądowa rejestracja partii politycznej Ruch Narodowy. Ciężar aktywności stricte politycznej RN zostaje przeniesiony do partii, będącej organizacją lepiej przystosowaną do tego typu działań niż stowarzyszenia funkcjonujące dotychczas w ramach luźnej federacji ruchu społecznego.

2. Rada Decyzyjna RN w dotychczasowym składzie zmienia swoją nazwę na Radę Społeczną RN (w odróżnieniu od Rady Politycznej, która będzie jednym z ciał statutowych partii politycznej). Głównym zadaniem Rady Społecznej Ruchu Narodowego będzie dalsza koordynacja współpracy i dotychczasowych działań wszystkich podmiotów tworzących narodowy ruch społeczny.

3. Powołane zostają i niezwłocznie rozpoczynają prace władze partii politycznej w postaci Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, który będzie sprawował władzę do czasu pierwszego kongresu, który odbędzie się w przewidzianym statutowo terminie po ukończeniu rejestracji partii w sądzie. Powołani zostają również pełnomocnicy ds. tworzenia struktur Ruchu Narodowego w każdym województwie. Ich listę podajemy poniżej. Pełnomocnicy niezwłocznie przystąpią do organizowania struktur i zbierania deklaracji członkowskich Ruchu Narodowego.

Wszystkie osoby zainteresowane współtworzeniem partii Ruch Narodowy zapraszamy do kontaktu z pełnomocnikami wojewódzkimi i włączania się w pracę polityczną naszego środowiska!

_____________________________________________________________________________________

Zarząd Główny Ruchu Narodowego

Prezes – Robert Winnicki

Wiceprezesi:
– Krzysztof Bosak
– Bartosz Józwiak
– Marian Kowalski
– Maciej Migus
– Artur Zawisza
Sekretarz – Piotr Głowacki
Skarbnik – Jakub Kalus
Członkowie:
– Sylwester Chruszcz
– Tomasz Pałasz
– Krzysztof Tenerowicz
– Witold Tumanowicz

Pełnomocnikiem wojewódzkim ds. tworzenia struktur partii RN w naszym województwie jest Maciej Migus
kontakt : lodzkie@narodowcy2014.pl

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers