Łódź Województwo

17 września 1939 – sowiecka agresja na Polskę

79 lat temu, 17 września 1939r. sowieckie wojska wkroczyły do Polski, rozpoczynając trwającą pół wieku okupację, która pochłonęła ogromną ilość ofiar i doprowadziła Polskę do ruiny społecznej i gospodarczej. Z tej okazji, Wszechpolacy przeprowadzili w Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim kampanię informacyjną „17 września 1939 – sowiecka agresja na Polskę”.

Najazd Armii Czerwonej złamał założenia traktatu pokojowego z 1921r. (Traktat ryski), pakt o nieagresji z 1932r., a także międzynarodowe konwencje „o określeniu napaści” (wymagającą podanie dyplomatycznego lub gospodarczego uzasadnienia wypowiedzenia wojny) oraz „protokół Litwinowa” (postanowieniem którego sygnatariusze wyrzekli się dochodzenia roszczeń terytorialnych metodami siłowymi). Agresja ta ostatecznie przesądziła o klęsce kampanii wrześniowej (która trwała co prawda aż do 6 października, ale ze strategicznego punktu widzenia zmierzała do nieuchronnej klęski) i okupacji Polski przez dwóch okupantów – Niemców i Sowietów przez całą II wojnę światową aż do lat 1944-45, kiedy nastąpiła „zmiana okupanta” i Polska przeszła w strefę wpływów sowieckich, zadekretowaną konferencją w Jałcie.

Okupacja trwała aż do przełomu lat 80. i 90., kiedy w wyniku załamania gospodarczego i ustrojowego, ZSRR uległ rozpadowi, w Polsce doprowadzono do pierwszych wolnych wyborów w 1991r. oraz opuszczenia Polski przez sowieckie wojska dwa lata później.

Narodowcy w Młodzieży Wszechpolskiej przypomnieli o tych wydarzeniach i przygotowali plakaty, na których informują o liczbach podsumowujących te tragiczne wydarzenia.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company