Historia i Kultura Łódź

Ruch Narodowy dalej walczy o park im. Pileckiego w Łodzi

„W dniu wczorajszym (14.05.2014r.), dzień po rocznicy urodzin Witolda Pileckiego, w Urzędzie Miasta Łodzi, na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej – Pani Joanny Kopcińskiej zostało złożone pismo w sprawie podziału parku Podolskiego i nadania jednej z jego części imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Pod petycją podpisało się ponad pół tysiąca mieszkańców miasta oraz kilkunastu przedstawicieli instytucji i organizacji patriotycznych. Czekamy na odpowiedź! Poniżej publikujemy treść petycji:    

Szanowna Pani

Joanna Kopcińska

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi

W nawiązaniu do mojego pisma sprzed roku, skierowanego do Pana Przewodniczącego Kacprzaka i negatywnej odpowiedzi ze strony Komisji Kultury, zwracam się do Pani z nową prośbą.

Uprzejmie wnoszę o podział Parku Podolskiego, ograniczonego osiedlami „Zarzew”
i „Dąbrowa” oraz ulicami Rydza Śmigłego i Zapadłą. Proponuję, aby podział parku przebiegał wzdłuż ulicy Tatrzańskiej, która obecnie i tak rozgranicza dwie części parku. Proszę również, aby odcinek między ulicą Tatrzańską a Rydza Śmigłego pozostał Parkiem Podolskim, a odcinkowi między ulicą Tatrzańską a Zapadłą nadać nazwę: „Parku imienia rotmistrza Witolda Pileckiego”.

Swoją prośbę motywuję faktem, iż rotmistrz Pilecki jest wielkim bohaterem narodowym
z czasów wojny polsko – bolszewickiej z 1920 roku oraz II Wojny Światowej. Uważam, że jego liczne zasługi dla Ojczyzny, niezłomność, zbudowanie ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, walka w powstaniu warszawskim oraz dalsza działalność na ziemiach polskich po 1945 roku zasługują na to, aby uhonorować Jego pamięć w naszym mieście, poprzez nazwanie parku Jego imieniem. Dodatkowym argumentem jest brak genezy obecnej nazwy parku „Podolskiego”.

Na dowód poparcia mojej idei, załączam podpisy mieszkańców miasta złożone pod niniejszą petycją.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Wyrażam również nadzieję na to, że podział parku pozwoli ominąć niekorzystne dla naszej idei moratorium i wielki narodowy bohater, jakim bez wątpienia jest Witold Pilecki doczeka się uhonorowania w naszym mieście.

Przemysław Kicowski

 https://www.facebook.com/kicowski.przemyslaw?fref=ts

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company