Historia i Kultura

2 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

W tym roku 2. maja oprócz dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz dnia Polonii i Polaków za granicą obchodzimy również (z powodu, iż 3 maja przypada w niedzielę), w kościele Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Polska tradycja od wielu wieków obrała sobie właśnie Matkę Bożą na królową. Początki tego tytułu sięgają drugiej połowy XVI w. Wtedy to pierwszy raz zostało użyte sformułowanie określające Maryję jako królową Polski i Polaków. Około 100 lat później i pół roku po cudownej obronie Jasnej Góry dnia 1 kwietnia 1656r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz złożył śluby. Warto przypomnieć tutaj fragmenty tego ślubowania:

„Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram.[…] Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę.”

I od tego momentu Bogurodzica, którą już w XV w. rycerstwo Polskie miało na ustach w walce z nieprzyjaciółmi, stała się oficjalnie królową całego narodu i jest z narodem po dziś dzień. Była w wielu ciężkich czasach dla Polski i zawsze dawała nadzieję na wolną Polskę. Jest ona obecna w najbardziej znanej Epopei Narodowej „Panno święta co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! …” Była na ustach wielu w walce o wolną Polskę: w trakcie zaborów, powstań, wojen, a także w czasie walki z komunistycznym okupantem po II Wojnie Światowej. Niektóre oddziały nosiły ryngrafy z jej wizerunkiem. Występuje także w tekście modlitwy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych:

„[…] O Mario, Królowo Korony Polskiej,

błogosław naszej pracy i naszemu orężowi.

O spraw miłościwa Pani,

patronko naszych rycerzy,

by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy

zatrzepotały polskie sztandary z Orłem Białym

i Twym wizerunkiem. Amen.”

W 1956r., 300 lat po ślubach lwowskich, dnia 26 sierpnia u stóp Jasnej Góry milionowa rzesza Polaków, na czele z bp. Michałem Klepaczem i łączącym się z miejsca odosobnienia kard. Wyszyńskim, odnowiła śluby napisanym przez prymasa Polski tekstem:

„Panno Łaskawa – dziękujemy Ci za Twoje królowanie w naszym narodzie. Wołamy do Ciebie słowami Milenijnego Aktu Oddania:

Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska (…). Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej. (…)

Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.”

Ten akt pokazał, że Polski naród potrafi złączyć się. Dał też wiarę na lepszą przyszłość w wolnej Polsce, bez komunistycznego okupanta.

Podsumowując, postać Maryi jako królowej Polski jest z nami tj. całym narodem od wieków, pamiętajmy nie tylko o święcie konstytucji, które przypada na dzień 3 maja, ale pamiętajmy właśnie też o tym święcie. Niech Królowa wstawia się za nami w walce o Wielką Polskę.

Źródła:

ks. b. Józef Zawitkowski, Bóg Honor Ojczyzna rekolekcje narodowe, Wydawnictwo Orgelbrandów, Warszawa 1998

Kamil Mroczek

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers