Miesiąc: czerwiec 2017

Idź na całość, załóż burkę! Ale nie mów więcej o prawach kobiet

W marcu walczy z przemocą wobec kobiet mówiąc o naszych prawach, w czerwcu zakłada hidżab i zachęca do niego inne Polki. Szczyt samozaorania zdobyła właśnie łódzka radna Urszula Niziołek-Janiak. Na jej nieszczęście, Łódź „miastem pięciu kultur” nie będzie. Hidżab (arab….

Z lotniska prosto do ścieków

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powołała radnego sejmiku wojewódzkiego Stanisława Witaszczyka z PSL do rady Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Wcześniej nieskutecznie próbowała umieścić go w radzie nadzorczej łódzkiego lotniska. Witaszczyk wyleciał po krótkim czasie urzędowania z rady nadzorczej Lublinka, ponieważ…

W czerwcu 1905 r. powstał Narodowy Związek Robotniczy

Istnienie Narodowego Związku Robotniczego i kolejnych organizacji odwołujących się do idei solidaryzmu narodowego, niepodległości oraz obrony praw robotników, to niestety mało znana część historii polskiego ruchu narodowego. Korzeni Narodowego Związku Robotniczego należy szukać w środowisku sekcji robotniczej Towarzystwa Oświaty Narodowej,…

Prawdy, nie pomników!

Krytyka pod adresem (żelaznego elektoratu) Prawa i Sprawiedliwości – jakkolwiek konstruktywna i poparta rzeczowymi argumentami – to spore ryzyko. W jednej chwili można zostać „POlszewikiem”, „folksdojczem” i „ruskim agentem” – all inclusive. Są poważniejsze zarzuty niż kult tragedii smoleńskiej, ale…

Polscy producenci zagrożeni: rynek UE otwiera się na produkty z Ukrainy

Rynek Unii Europejskiej otworzy się na produkty z Ukrainy, obniżając przy okazji cła na jej towary przemysłowe – zadecydowali przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej. Postulaty chroniące polskich producentów nie zostały uwzględnione. Wprowadzane preferencje mają wspomagać gospodarkę Ukrainy pozostającej w konflikcie z Rosją….

MW NA PROCESJI W ŁOWICZU. PIĘKNO LUDOWEGO FOLKLORU

15 czerwca delegacje z Poznania, Łodzi, Warszawy i Białegostoku zjechały do Łowicza na procesję z okazji święta Bożego Ciała. Obchody w tym mieście znane są na całą Polskę- to wielki festiwal ludowego folkloru. Msza Święta w Bazylice Katedralnej na miejskim…

Łódzki Marsz dla Życia i Rodziny

11 czerwca w piękną, upalną niedzielę, jak co roku ulicami miast w całej Polsce przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Ta coroczna inicjatywa środowisk katolickich, pro-life, konserwatywnych i narodowych już po raz kolejny odbyła się z aktywnym udziałem narodowców. Tegoroczny…

Oddali krew i podarowali dzieciom paczkę słodyczy

W ubie­głym tygo­dniu miała miej­sce kolejna edy­cja ogól­no­pol­skiej akcji „Oddaj krew i poda­ruj dzie­ciom paczkę sło­dy­czy”. Organizatorem jest Młodzież Wszechpolska, a włą­czyli się w nią także dzia­ła­cze Okręgu Łódz­kiego. Wszechpolacy odda­wali krew w Regio­nal­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Łodzi, a otrzy­mane cze­ko­lady zbie­rali w celu…

71. rocznica śmierci Tadeusza Łabędzkiego

W piątek 9 czerwca łódzcy narodowcy upamiętnili rocznicę śmierci Tadeusza Łabędzkiego – działacza przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej, Stronnictwa Narodowego i redaktora naczelnego pisma „Wszechpolak”.   Łabędzki ukończył łódzkie gimnazjum im. M. Kopernika oraz należał do 3. Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Romualda…

Opozycyjni parodyści

Pamiętamy, jak za czasów obecnej opozycji policja pałowała nas na manifestacjach, pukano nam do domów wcześnie rano i tak dalej i tak dalej i jakoś nikt z nich nie czuł się winny, a wręcz odwrotnie – było to dla nich…

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio