Łódź

24 lipca zmarła dr Małgorzata Bartyzel

Dziennikarka związana między innymi z redakcją Dziennika Łódzkiego i Aspektu Polskiego, krytyk teatralny, nauczyciel akademicki, radna, posłanka na Sejm w latach 2005-2007. W czasach PRL zaangażowana w Ruch Młodej Polski. Za działalność opozycyjną wielokrotnie aresztowana, internowana w stanie wojennym. Prywatnie była żoną prof. Jacka Bartyzela.

Urodzona w 1955 roku w Łodzi absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk humanistycznych. W czasie studiów zaangażowała się w działalność opozycyjną, od 1979 roku związana z antykomunistycznym Ruchem Młodej Polski. W latach 1980-1981 pracowała w Zarządzie Regionu Łódzkiego NSZZ „Solidarność”, kierowała łódzkim oddziałem Biura Informacji Prasowej „Solidarności”. Internowana 13 grudnia 1981 roku, w ośrodku odosobnienia przebywała aż do lipca 1982 roku. Pisywała do wielu opozycyjnych i podziemnych tytułów. Z uwagi na publikacje w „drugim obiegu”, na wiele lat została pozbawiona możliwości zatrudnienia.

W latach 1990-1991 była kierowała działem społeczno-kulturalnego „Dziennika Łódzkiego”. Była redaktorem naczelnym miesięcznika „Ty i Szkoła”, współpracowała z „Aspektem Polskim” pełniąc funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Przez wiele lat była członkiem Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, działała również w Związku Artystów Scen Polskich. Wydała książkę „Sztuka i naród w wielkim teatrze świata” (2005).

W latach 1998–2002 była radną łódzkiej Rady Miejskiej, zasiadając m.in. w komisji kultury i komisji edukacji. W 2002 roku została pełnomocnikiem ds. kultury w gronie doradców Prezydenta Łodzi, zaś w 2003 roku została dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta, zrezygnowała jednak ze stanowiska na znak protestu przeciwko polityce miasta wobec Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka. Zaangażowana w ideę powstania Specjalnej Strefy Sztuki przy EC1. Pełniła także funkcję dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim. Posłanka na Sejm w latach 2005-2007 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

W 2002 roku została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla kultury”, w 2008 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2013 roku została mianowana przez Prezydenta Francji kawalerem Orderu Narodowego Zasługi (Ordre national du Mérite) .

Za: Dziennik Łódzki

M.N

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company