Łódź

64 rocznica śmierci Augusta Emila „Nila” Fieldorfa

W 64. rocznicę śmierci generała Augusta Emila „Nila” Fieldorfa Porozumienie Środowisk Patriotycznych Ziemi Łódzkiej zaprasza na obchody upamiętniające narodowego bohatera związanego z naszym miastem, który walczył zarówno przeciwko niemieckiej, jak i sowieckiej okupacji, a następnie po sfingowanym procesie został skazany na śmierć przez komunistyczne władze PRL. 


Obchody zaplanowane są 24 lutego 2017 roku o godzinie 18:00 pod tablicą upamiętniająca gen. „Nila”, znajdującą się przy ul. Próchnika 39.

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/1846686642245409/

Generał „Nil” jako ochotnik walczył od 1914 roku w Legionach Polskich jako podoficer. Po odzyskaniu niepodległości walczył w 1. Pułku Piechoty Legionów przeciwko bolszewikom. W kampanii wrześniowej dowodził 51. Pułkiem Piechoty. Był pierwszym emisariuszem, który dotarł do okupowanej Polski po upadku Francji. 

Podczas niemieckiej okupacji był dowódcą Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej. Zasłynął m.in. z wydania rozkazu likwidacji generała SS w Warszawie Franza Kutschery. 

W 1945 roku aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu pracy na Uralu. Po odbyciu dwuletniej kary powrócił do kraju i osiedlił się w Łodzi przy ul. Próchnika. Nie podejmował już działalności konspiracyjnej.

W odpowiedzi na obietnicę amnestii w lutym 1948 zgłosił się do Rejonowej Komendy Uzupełnień w Łodzi i ujawnił, podając prawdziwe imię i nazwisko oraz stopień generała brygady. Po wyjściu z siedziby RKU został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym MBP przy ul. Koszykowej. Później przewieziony do więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej 37 i oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Pomimo tortur Fieldorf odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa.

Po sfingowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone w śledztwie przez UB zeznania podwładnych gen. Fieldorfa – mjr Tadeusza Grzmielewskiego „Igora” i płk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”, których torturowano, generał Fieldorf został 16 kwietnia 1952 skazany w Sądzie Wojewódzkim dla m. st. Warszawy przez sędzię Marię Gurowską (właśc. Maria Sand) na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 o godz. 15:00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej.

Miejsce spoczynku ciała Emila Fieldorfa przez wiele lat pozostawało nieznane. W kwietniu 2009 pojawiły się informacje, że pracownikom IPN udało się ustalić lokalizację grobu. Ciało generała spoczywa prawdopodobnie na Powązkach, blisko symbolicznego grobu wystawionego dla uczczenia jego pamięci.

„Nie spełnili nawet prośby, by to kula śmierć zadała,
W tajemnicy przed bliskimi powiesili generała,
Na baczność stała cela, gdy wychodził ze spokojem,
Fieldorf „Nil” bohater trzech wojen!”

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company