Województwo

Adrian Antoniak: Sprawa Ukraińska w Skierniewicach

Drodzy czytelnicy uzyskałem odpowiedź od Prezydenta Skierniewic Krzysztofa Jażdżyka na pytania w sprawie Ukraińskiej, które zadałem za pośrednictwem Radnego Pawła Słojewskiego podczas 39 sesji Rady Miasta. Z informacji zawartych w piśmie można dowiedzieć się, że obecnie w mieście Skierniewice zatrudnionych jest 712 Ukraińców przez lokalnych przedsiębiorców co w mojej ocenie jest niewyobrażalnie dużą ilością. Należy dodać, że nasze miasto stanowi „tranzyt” dla czterech dużych agencji działających na terenie całego kraju. Ilość zarejestrowanych osób przez te cztery agencje w I półroczu 2017r wynosiła 7338 osób (90% z nich to Ukraińcy).

Dane te są tylko danymi oficjalnymi co realnie nie odzwierciedla ilości zatrudnionych osób obcego pochodzenia na terenie naszego miasta. Obecna ilość zarejestrowanych obcokrajowców to zaledwie 60% zarejestrowanych oświadczeń mówiących o chęci zatrudnienia obcokrajowców. Znaczy to, że w rzeczywistości może ich być nawet dwa razy więcej!!! (szara strefa)

W tym kontekście należy poruszyć wątek nocnych autobusów wywożących i przywożących osoby najczęściej Ukraińców spod dawnego hotelu Polonia, (potrafi się podstawiać nawet 6 autokarów mieszczących od 30 do 50 osób o 2 w nocy tak by nikt nie widział) oraz parkingu przy marketach Brikomarche/Intermarche gdzie również w środku nocy podstawiane są autokary. Informacje te są niepokojące i dające znak do obowiązku kontrolowania przez mieszkańców migracji obcych narodowości na terenie naszego miasta.

W sprawie migracji zarobkowej nacji Ukraińskiej są dwie kwestie dające odrobinę ulgi, mianowicie z pisma uzyskanego od prezydenta oficjalnie/prawnie tylko 54 osoby pochodzenia Ukraińskie zamieszkują na terenie naszego miasta, reszta wynajmuje kwatery noclegowe (szara strefa nie zweryfikowana). Drugą kwestią jest podjęcie działań weryfikacyjnych przez Urząd Wojewódzki czy osoby pracujące/zarejestrowane na terenie naszego miasta posiadają zezwolenie na pracę.

Poruszając wątek Ukraiński i migracji zarobkowej należy zwrócić uwagę na podbieranie miejsc pracy. Według danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (wykres) w grudniu 2016r. stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła 7,5% (stosunkowo niska), należy do tego przedstawić zobrazowanie ilościowe, które znalazłem w danych GUS (załączone zestawienie) z , którego wynika, że w grudniu 2016r. ilość osób bezrobotnych plasowała się na poziomie 1379 osób. W zestawieniu są podane dane z marca obecnego roku i tam już ta liczba nieco wzrosła do ilości 1465 osób. Jak podała lokalna gazeta Głos Skierniewic (wydanie z 20 lipca 2017r.) Ukraińcy pracują nawet za 5zł za godzinę, co w realiach miasta wydaje się zastraszająco mało. W mojej opinii wiele z tych miejsc pracy, które udostępnili lokalni przedsiębiorcy jest za wyższą stawkę i możliwe do podjęcia przez naszych 1465 bezrobotnych.

Przybliżyłem Państwu stan obecny z aktualnych oficjalnych danych dostępnych dla każdego. 😉 Teraz należy spojrzeć perspektywicznie. Prezydent Jażdżyk w swojej kampanii wyborczej wielokrotnie mówił o tworzeniu nowych miejsc pracy co wcale nie oznacza, że one będą przeznaczone dla mieszkańców Skierniewic (mam taką obawę, że nowe miejsca pracy wypełnią nowi imigranci). Postaram się dla Państwa co najmniej dwa razy do roku przedstawiać takie zestawienie tak by wiedzieć czy ilość bezrobotnych na terenie naszego miasta rośnie/maleje, ilość obcokrajowców zatrudnianych wzrasta/maleje i czy miejsca pracy tworzone przez Prezydenta Jażdżyka są przeznaczone dla naszych mieszkańców czy Ukraińców.

Jeśli się podobało zapraszam do udostępniania polubienia i komentowania.

Adrian Antoniak

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio