Publicystyka Województwo

Andrzej Fąk: „Musimy włączyć się w pracę lokalnych środowisk” – wywiad z kandydatem

Wybory parlamentarne odbędą się już 13 października – zostało do nich jedynie kilka dni. Jest to ostatnia prosta kampanii wyborczej, a więc wielu z nas zastanawia się, na kogo oddać swój głos. W podjęciu takowej decyzji pomaga nam bliższe poznanie sylwetki danego kandydata. W takich sytuacjach bardzo pomocne są wywiady z kandydatami – i właśnie w takiej formie prezentujemy kandydata Konfederacji z ramienia Ruchu Narodowego w okręgu piotrkowskim.

Wywiad z Andrzejem Fąkiem przeprowadza Bartosz Florek.

Andrzej Fąk – działacz Ruchu Narodowego, kandydat z listy Konfederacji

Na początek warto by było bliżej przedstawić Twoją osobę. Opowiedz nam o sobie w kilku zdaniach ze szczególnym uwzględnieniem Twojej działalności narodowej.

Zawsze mam z tym problem, nie należę do osób lubiących chwalić się swoimi osiągnięciami. To, do czego doszedłem, zawdzięczam Bożej opaczności i ludziom, których Bóg postawił na mojej drodze, rodzinie, znajomym i współpracownikom. Ale ze względu na działalność publiczną, muszę się chyba przyzwyczaić do tego typu pytań.
No cóż, moje życie tak się potoczyło, że przed wstąpieniem do Ruchu Narodowego nie byłem związany z żadną organizacją narodową, może poza drobnym epizodem w Endecji. I wiem, że z tego tytułu jest pewna rezerwa do mojej osoby.
Jestem emerytowanym żołnierzem. Na pierwszy stopień oficerski mianowany byłem w 1989r już po wyborach czerwcowych. Przydział dostałem do Marynarki Wojennej, w której przesłużyłem kilka lat. Następnie związałem się z tworzoną wówczas 25 Dywizją Kawalerii Powietrznej przemianowaną później na 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej. W jej strukturach pełniłem służbę na różnych stanowiskach, byłem dowódcą szwadronu, szkoleniowcem, komendantem lotniska, odszedłem do rezerwy ze stanowiska szefa sztabu batalionu. Można jeszcze wspomnieć o praktyce w jednostkach NATO oraz misji w Iraku.
Po zakończeniu służby oddałem się swojej pasji, napisałem i obroniłem rozprawę doktorską, także jestem doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, a doprecyzowując nauki pomocnicze historii, numizmatyka.
Tak jak wspomniałem, Ruch Narodowy był pierwszą organizacją narodową. Zostałem jego członkiem w 2018 roku, następnie powierzono mi zadanie zorganizowania struktury w powiecie tomaszowskim. Udało się nam zorganizować Koło a koledzy powierzyli mi funkcję jego prezesa.
Przed nami w listopadzie wybory władz koła oraz przygotowanie się do działalności na kolejny rok.

Jesteś działaczem Ruchu Narodowego, który wchodzi w skład Konfederacji. Dlaczego wybrałeś akurat RN, a nie inne ugrupowanie polityczne?

Ideowo Ruch Narodowy jest mi najbliższy, silne i suwerenne państwo oparte na wartościach chrześcijańskich. Dzisiaj, nie ma na scenie politycznej, zaznaczam na politycznej, ugrupowania, które łączy te wszystkie wartości. Są na scenie politycznej ugrupowania, mówiące o suwerenności, a jednocześnie wiążące Polskę z Unią Europejską, mówiące o wolności gospodarczej, a jednocześnie pomijające fakt, iż inne państwa stosują protekcjonizm dla ochrony własnych gospodarek.

Przejdźmy do samej Konfederacji. Czym ona jest, jakie ugrupowania wchodzą w jej skład i jaki ma ona program?

Konfederacja jest partią polityczną, skupiającą różne ugrupowania, coś w rodzaju partii republikańskiej w USA. Program Konfederacji został ogłoszony 21 września na konwencji w Warszawie. Główne tematy odnoszą się do pięciu obszarów, nie znaczy to, że inne nas nie interesują. Zresztą na wspomnianej konwencji i te inne obszary zostały przedstawione, rolnictwo, edukacja, rodzina. Ale wróćmy do głównych tez programowych

Pierwsze to, więcej pieniędzy w rękach obywateli, mniej w rękach urzędników. Czyli tzw. 1000+, powszechna ulga podatkowa PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł/l.
Kolejny punkt naszego programu dotyczy wymiaru sprawiedliwości z hasłem szybkie i sprawne sądy, odnoszący się do poprawy jakości i warunków pracy sadów oraz skrócenie trwania procesu do 1 miesiąca.
Następnym obszarem jest oświata i kultura z tzw. bonem oświatowym i kulturalnym. Umożliwi to odejście od urzędniczych decyzji na rzecz decyzji rodziców, gdzie mają trafiać nasze pieniądze. I tu również zaznaczyć należy zatrzymania publicznego propagowania aktów niemoralnych ze strony środowisk lesbijek, gejów, biseksualnych, transpłciowych tzw. LGBT.
Czwartym punktem programu jest zagadnienie bezpieczeństwa narodowego. Musimy postawić na silną polską armię, której sojusze są tylko uzupełnieniem, a nie głównym filarem. Musimy prowadzić stanowcza i niezależną politykę zagraniczną, która dzisiaj jest w opłakanym stanie. Przy dzisiejszym rozwoju technologicznym musimy mieć zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. I również ważna kwestia, to polityka migracyjna. Jak wynika z raportu OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Polska była w 2017 roku liderem światowym w zakresie przyjętych imigrantów zarobkowych.
I ostatni punkt, dotyczy ochrony życia, środowiska naturalnego, ochrony naszych zasobów leśnych oraz produkcji zdrowej żywności przez naszych rolników.

A Ty, z jakimi postulatami kandydujesz w wyborach do Sejmu?

Będąc kandydatem Konfederacji, wspomniany powyżej program jest również moim programem. Jednocześnie będę wspierał wszelkie działania służące ochronie rodziny, tzw. bon wychowawczy umożliwiający wychowanie dzieci przez rodzinę, a nie instytucje państwowe.
W zakresie bezpieczeństwa, a w szczególności funkcjonowania armii, chciałbym przekonać do konieczności stabilność w zakresie jej funkcjonowania. Dzisiaj polityczne rewolucje po każdych wyborach są zbyt kosztowne.
Również będę się przeciwstawiał propagowaniu deprawacji i demoralizacji życia publicznego; Oczywiście, jako poseł z konkretnego regionu ziemi łódzkiej będę zabiegał o realizację przedsięwzięć służących rozwojowi regionu.

Jakie Twoim zdaniem są 3 największe problemy, z jakimi boryka się społeczność lokalna w okręgu piotrkowskim?

Problemy komunikacyjne, brak obwodnic Tomaszowa, Piotrkowa i Sulejowa, Radomska, ale również innych mniejszych miejscowościach, przez które przebiegają drogi krajowe czy wojewódzkie.
Ważnym problemem jest zatrzymanie młodych ludzi w miastach naszego regionu, bowiem dzisiaj szukają oni lepiej płatnej pracy w Warszawie, Łodzi. Ten problem dotyczy również obszarów wiejskich, polska wieś się starzeje.
Trzeci problem i tu stoję przed dylematem czy służba zdrowia, czy ochrona środowiska naturalnego. O problemach służby zdrowia słyszymy na bieżąco, zamykane są kolejne oddziały w szpitalach powiatowych, lub ogranicza się ich działalność. I jednocześnie mamy przerzucanie odpowiedzialności pomiędzy instytucjami samorządowymi a rządowymi. Natomiast w zakresie ochrony środowiska, brak jest spójnej polityki PiS w tym zakresie, np w 2016 roku wprowadzają niekorzystne przeliczniki dla osób posiadających panele fotowoltaiczne, a teraz w ramach programu „Twój Prąd” chcą rozwijać ten system. Wymiana pieców, a jednocześnie brak wsparcia dla elektrofiltrów, sprowadzanie węgla złej jakości z zagranicy. Nasze tereny są częściowo rolnicze i tu środowiska rolnicze zgłaszają zastrzeżenia w sprawie tzw. ustawy antyodorowej.
Musimy również mieć na uwadze gospodarkę odpadami, tak aby podejmować działania, zanim zasypią nas śmieci. No i nie sposób pominąć w ramach ochrony środowiska problemów zalewu sulejowskiego.

Jakbyś miał przekonać kogoś w kilku zdaniach, dlaczego warto zagłosować na Konfederację, to jakbyś to zrobił?

Jestem osobą, która racjonalnie podchodzi do rzeczywistości, w nadchodzących wyborach to PiS będzie miał najliczniejszą reprezentację. I potrzebna jest w parlamencie siła, która rzetelnie będzie oceniać jego działanie. Już dzisiaj widzimy, jak ważna jest pozycja Konfederacji. Jest to jedyna siła, której realnie obawia się PiS (przemilczanie w mediach publicznych), zauważamy odpływ jego elektoratu zwłaszcza tego konserwatywnego, który dostrzega brak reakcji w sprawie 447, czyli mienia bezspadkowego, ochrony życia czy promowaniu ideologii niszczącej rodzinę i moralność.
Silna Konfederacja w parlamencie da również PiS możliwość podjęcia twardszych negocjacji, bowiem może wykazać, że jest na scenie politycznej ugrupowanie, które może odebrać mu elektorat, które wykorzysta jego słabość.

Co chciałbyś przekazać na koniec osobom, które zobaczą ten wywiad?

Oczywiście zachęcam do głosowania na kandydatów Konfederacji, jest plejada osób, na które można oddać głos. Ale ważne jest również zrozumienie, że samo się nic nie zrobi. Musimy włączyć się w pracę lokalnych środowisk, zaangażować się w życie społeczne i polityczne tak, aby zbudować silną reprezentację do kolejnych wyborów samorządowych i parlamentarnych w 2023 roku. To muszą być ludzie, którzy już teraz swoją pracą w lokalnych środowiskach zdobędą rozpoznawalność.

Dziękuję za udzielenie wywiadu.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency