Łódź

Antykomuna przeszła ulicami Łodzi

Po raz kolejny w Łodzi miała miejsce „Antykomuna” zorganizowana przez środowiska narodowe z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W planie wydarzenia był m.in. turniej piłki nożnej imienia Tadeusza Łabędzkiego, manifestacja oraz koncert.

Od rana uczestnicy rywalizowali w turnieju piłkarskim „Walczy Antykomuna” o puchar im. Tadeusza Łabędzkiego. Kilkanaście drużyn z rożnych części Polski ścierało się w zaciętej walce. Nie zabrakło również reprezentacji z Łodzi.

Antykomuna[2]Po południu odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca manifestację, podczas której głos zabrał prezes nowo powołanej partii „Ruch Narodowy” Robert Winnicki, jej wiceprezes Artur Zawisza oraz kombatant kapitan Jerzy Stawski.  Przemysław Kicowski powiedział kilka słów o nadal wiszącej w Łodzi tablicy upamiętniającej czerwonoarmistów, następnie nastąpiło jej symboliczne zasłonięcie. Następnie o działalności charytatywnej narodowców na rzecz domu dziecka poinformowała koleżanka Klaudia. Kolega Adrian Kaczmarkiewicz z  Obozu Narodowo-Radykalnego przedstawił wyniki turnieju, który wygrali Sieradzcy Patrioci. Na koniec kolega Hubert Kowalski  zaprezentował wyniki przeprowadzonej w poprzednich dniach sondy zainicjowanej przez działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, która badała świadomość łodzian odnośnie wydarzeń z 13 grudnia 1981r. Wynika z niej, iż ponad połowa ankietowanych nie wie co miało miejsce tamtego dnia.

Po zakończeniu przemówień ponad tysięczny tłum przemaszerował ulicami Łodzi w asyście antykomunistycznych okrzyków.

Uczestnicy manifestacji zakończyli pochód pod pomnikiem ofiar komunizmu, gdzie miejsce miały kończące wystąpienia. Głos ponownie zabrał kapitan Jerzy Stawski oraz wiceprezesi Ruchu Narodowego Marian Kowalski, Maciej Migus oraz Krzysztof Bosak. Delegacje Młodzieży Wszechpolskiej oraz Obozu Narodowo-Radykalnego złożyły kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie wszyscy uczestnicy odśpiewali hymn narodowy.

Po rozwiązaniu zgromadzenia na zebranych czekały wypożyczone autobusy, które zawiozły ich na miejsce koncertu. Przy tej części wydarzenia frekwencja również dopisała o czym świadczą sprzedane wszystkie bilety. Na koncercie grali tacy artyści jak: Vexing Question, Gan, Irydion, Basti, Rete oraz Lukasyno.

Przypomnieć należy, iż dochód z wydarzenia przeznaczony jest na cele charytatywne.

Antykomuna[3]

Antykomuna[4] Antykomuna[1] Antykomuna[5]

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company