Łódź

Apelacja w sprawie łódzkiego drukarza

Prokuratura Okręgowa w Łodzi chce uniewinnienia łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania usługi produkcji materiałów propagandowych dla fundacji LGBT Business Forum. Została złożona w tej sprawie apelacja.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik wniesienie przez prokuraturę apelacji uzasadniła następująco: „Zdaniem prokuratora dokonana przez sąd wykładnia jest wadliwa. Sąd nie dokonał ustalenia faktycznego, czy między Fundacją LGBT Business Forum a spółką cywilną Media.Lab doszło do zawarcia umowy”. Sąd I instancji stwierdził, że do wykonania usługi nie jest konieczne zawarcie umowy, lecz gotowość zapłaty za nią. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w marcu b.r. uznał drukarza za winnego wykroczenia, lecz odstąpił od wymierzenia mu kary. W uzasadnieniu wyroku Sąd zwrócił uwagę, że „nie ma wątpliwości, że doszło do wykroczenia, gdyż Adam J., który zawodowo zajmował się wykonywaniem usług drukarskich „umyślnie i bez uzasadnionej przyczyny odmówił wykonania usługi jednej z fundacji LGBT, a był zobowiązany ją wykonać”” Czeka nas teraz ponowne rospatrzenie sprawy w II instancji.

Łódzki drukarz Adam J. powołując się na własne przekonania, odmówił wykonania usługi drukarskiej dla środowisk skrajnie lewicowych, co uznano za wykroczenie i skierowano do sądu. W sprawę włączyła się prokuratura, Kampania Przeciw Homofobii oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

W czerwcu poprzedniego roku w tej sprawie zapadł, wydawany bez procesu, wyrok nakazowy. Wyrok ten uzasadniano, że J. „umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny” i nałożył grzywnę 200 zł. Wniesiono sprzeciw od tego orzeczenia, zatem proces musiał być przeprowadzony ponownie. Ruszył on w listopadzie 2016r. i zakończł się wyrokiem podtrzymującym ten werdykt, lecz odstępującym od wymierzenia kary. Dzięki apelacji Prokuratury Okręgowej sprawa zostanie rozpatrzona jeszcze raz.

 

Źródło: PAP, rp.pl

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company