Województwo

Bełchatów: Wykład Leszka Żebrowskiego

8 grudnia, działacze Młodzieży Wszechpolskiej i ONR  z Bełchatowa, wspólnie z kolegami ze stowarzyszenia Bełchatowianie dla Narodu, w ramach którego obecnie działają, zorganizowali spotkanie z Leszkiem Żebrowskim. 

Wykład rozpoczął się z lekkim opóźnieniem, parę minut po godzinie 17, czego przyczyną były polskie koleje. Mimo względnie krótkiego czasu jaki został poświęcony na promocję wydarzenia, spotkało się ono z niemałym odzewem ze strony lokalnej społeczności, a sala zapełniła się niemal do ostatniego miejsca. Pan Żebrowski przemawiał przez blisko półtorej godziny. W wykładzie zatytułowanym „Sowieckie pachołki – PPR, GL-AL 1942-1945” skupił się na genezie zbrodniczej, komunistycznej ideologii, opisując jej historię od dwudziestolecia międzywojennego, przez okres II Wojny Światowej i PRLu, aż do czasów dzisiejszych. Z opowiadań prelegenta można było usłyszeć m.in. temat życiorysów osób wysoko postawionych w strukturach komunistycznego państwa polskiego, czy też dowiedzieć się jak naprawdę wyglądała działalność Polskiej Partii Robotniczej oraz jej militarnych przybudówek, z wyszczególnieniem najbardziej „spektakularnych” akcji przeprowadzonych przez Gwardię, a następnie Armię Ludową. Temat prelekcji, oraz forma w jakiej została ona przedstawiona spotkały się z wyraźnym zaciekawieniem pośród zgromadzonych. Po zakończeniu przemowy publiczność podziękowała prowadzącemu zasłużonymi gromkimi brawami. Na koniec gość poświęcił kilkanaście minut na indywidualne rozmowy z uczestnikami wydarzenia. Na specjalnym stoisku można było zakupić książki, które prelegent przywiózł ze sobą, a następnie poprosić go o autograf. Blisko wyjścia z sali stała też puszka do której zgromadzeni mogli dobrowolnie wrzucać pieniądze, co ułatwi działaczom stowarzyszenia organizowanie wykładów z innymi gośćmi. Już wkrótce, 15 stycznia Bełchatowianie dla Narodu organizują kolejny wykład, a gościem tym razem będzie Stanisław Michalkiewicz.

B.S

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers