Historia i Kultura

Brzeziny: 70-ta rocznica tragicznej śmierci Adama Błaszczyńskiego ps. „Dzidek”

W sobotę 16 kwietnia minęła 70-ta rocznica tragicznej śmierci Adama Błaszczyńskiego ps. „Dzidek” jednej z dwóch ofiar reżimu komunistycznego wymienionych na tablicy Polski Walczącej przy brzezińskim klasztorze.

Przy pomocy historyka łódzkiego IPN Artura Ossowskiego udało się ustalić nieco informacji na temat tej postaci. Dzidek urodził się 10.10.1917 roku w Strykowie. W czasie niemieckiej okupacji należał do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych o kryptonimie „Bażant”. Po wojnie kontynuował walkę z narzuconą Polsce komunistyczną dyktaturą w ramach poakowskiego oddziału Pawła Roszaka „Wichra”. Za działalność antykomunistyczną został aresztowany 1.04.1946roku przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Brzezinach i osadzony w budynku PUBP przy ul. Św. Anny 34. Przesłuchiwany i zarejestrowany wbrew swej woli, jako kandydat na tajnego współpracownika popełnił samobójstwo w celi 16.04.1946r. Jest to wersja wydarzeń ustalona na podstawie dokumentów UB. Rodzina na poświęconej Błaszczyńskiemu tablicy pamiątkowej napisała, że został on niewinnie zamordowany. Przy wspomnianej tablicy, która znajduje się w kwaterze Żołnierzy Września ’39, delegacja członków stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny i miejscowych kibiców Widzewa zapaliła symboliczne znicze.

Cześć Jego Pamięci!!!

Ps. Jak widać w tej historii jest niewiele konkretów i dużo niewiadomych. Chcąc ocalić od zapomnienia takie postaci jak wspomniany powyżej Adam Błaszczyński „Dzidek” prosimy o kontakt każdego kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat członków powojennego podziemia niepodległościowego na Ziemi Brzezińskiej.

Patriotyczne Brzeziny

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company