Województwo

Brzeziny: „Jeszcze Polska nie zginęła…” – Marsz Powstania Styczniowego

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny mogłem w ostatnią niedziele jako przedstawiciel Ruchu Narodowego z Łodzi uczestniczyć w IV-tej już edycji Marszu upamiętniającego Powstanie Styczniowe 1863 r.

Co ogromnie cieszy towarzyszyli nam liczni skauci i młodzież z brzezińskiego Strzelca. Organizatorzy twierdzą, że tegoroczny „Rajd” był rekordowy pod względem frekwencji. Na zbiórce zebrało się blisko 70 osób. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów, zapalenia zniczy oraz uczczenia chwilą ciszy powstańców spoczywających na brzezińskim cmentarzu. W imieniu władz samorządowych wiązanki kwiatów złożyli: burmistrz Brzezin Ilona Skipor oraz członek zarządu powiatu brzezińskiego Krzysztof Kotynia. Następnie zaśnieżoną polno-leśną trasą dotarliśmy do Tadzina gdzie był przewidziany dłuższy postój.

W trakcie zorganizowanego ogniska z lasu wyłonił się patrol kosynierów. Odczytano manifest Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku, który stał się przyczynkiem do głębszej refleksji i zainicjował małą debatę pod hasłem czy zbrojne zrywy narodowowyzwoleńcze miały sens i czy warto bić się o wolność w każdych okolicznościach. Jak to w Polsce głosów było tyle ilu uczestników dyskusji. Nie obyło się bez rozmów na temat sytuacji bieżącej i naszego zaangażowania na Ukrainie. Po pamiątkowym zdjęciu grupowym przekroczyliśmy legendarną kładkę na rzece Mrożycy i klucząc nieco po pagórkowatym terenie uroczyska Tadzin-Szymaniszki dotarliśmy do mety Wielkiego Lodowego Marszu w Brzezinach.

Organizatorzy składają ogromne podziękowania dla ludzi, na których zawsze mogą liczyć przy tego typu wydarzeniach: Dominika, Janka oraz Andrzeja z Muzeum im. Leokadii Marciniak z Gałkowa Dużego za pomoc w przygotowaniu tak atrakcyjnej oprawy rajdu (samowar, stroje i kosy z epoki, odczytanie manifestu) oraz brzezińskich Strzelców Związek Strzelecki „Strzelec” – JS 1201 Brzeziny za wystawienie warty honorowej przy mogiłach powstańców.

W drodze powrotnej członkowie RN zapalając znicz pod tablicą przy ul.Zakładowej symbolicznie uczcili ofiary niemieckich oprawców z II WŚ. II Wojna Światowa to nie tylko Holocaust Żydów, ale miliony ofiar nazistowskiego i komunistycznego reżimu spoczywających często w bezimiennych grobach. W tym miejscu z wycieńczenia i ze względu na brutalność dozorujących służb umierali więźniowie „zatrudnieni” do budowy węzła kolejowego na Olechowie. Jak głosi inskrypcja na tablicy: dla tysięcy zamordowanych tu ludzi grobem stały się nasypy kolejowe i okoliczne lasy. Należy im się pamięć, a naszym obowiązkiem jest mówienie prawdy o tych zbrodniach. Cześć i chwała bohaterom!!!

Dariusz Ziemba prezes Łódzkiego Koła – Ruchu Narodowego.

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company