Województwo

Bzura w Zgierzu zanieczyszczona

W minioną sobotę mieszkańcy Zgierza zaalarmowali straż pożarną i straż miejską, o tym, że rzeka Bzura w okolicach ulicy Aleksandrowskiej zabarwiona jest na czerwono.

Jak się okazało po przyjeździe wozu chemicznego z Łodzi, doniesienie było prawdziwe. Najprawdopodobniej nielegalnego zrzutu toksycznych odpadów dopuściła się jedna z firm działających na terenie Parku Przemysłowego „Boruta Zgierz”.

To już kolejny taki wypadek w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przypomnieć należy, że dopiero od kilkunastu lat Bzura jest rzeką stosunkowo czystą, gdyż wcześniej była notorycznie zanieczyszczana przez zakłady chemiczne „Boruta”.

Dodatkowo, nadal istnieje zagrożenie skażenia rzeki przez składowisko odpadów przemysłowych znajdujące się na terenach dawnej „Boruty” w odległości kilkuset metrów od koryta Bzury.

Należy mieć nadzieję, że stosowne władze podejmą stanowcze działania na rzecz wykrycia i ukarania trucicieli, zanim ktoś ponownie zanieczyści rzekę.

MK

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers