Publicystyka

Zachwyt nad Miejscem?

Niedawno w Dzienniku Łódzkim pojawiła się informacja, iż w pełnym tolerancji mieście czterech kultur, jak niektórzy nazywają Łódź, powstało nowe stowarzyszenie młodzieży mniejszości żydowskiej zamieszkującej dawną stolicę przemysłu włókienniczego. Stowarzyszenie, nazwane z języka hebrajskiego HaMakom (co oznacza miejsce), zostało założone…

Policja szuka przeciwników Zdanowskiej

W 2013 roku zainicjowano odwołanie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej poprzez referendum. Aby ono się odbyło należało zebrać około 60 tysięcy podpisów. Zebrano „jedynie” 40 tysięcy, więc siłą rzeczy pomysł upadł. Po pewnym czasie temat ucichł, wszyscy o nim zapomnieli… ale…

Koniec domysłów

Koniec domysłów, spekulacji i plotek. Ireneusz Jabłoński, jedna z „twarzy” Centrum im. Adama Smitha, został wiceprezydentem miasta Łodzi. Ma odpowiadać min. za inwestycje gminne i zewnętrzne oraz majątek miejski. O tym ruchu prezydent miasta Hanny Zdanowskiej mówiło się już od…

Madryt: „po stronie życia, kobiety i macierzyństwa!”

„Każde życie jest ważne!” – pod takim hasłem, w zeszłą sobotę ulicami Madrytu przeszła wielotysięczna manifestacja przeciwników aborcji. Uczestnicy domagali się od rządu wycofania przyjętego 5 lat temu liberalnego prawa aborcyjnego, które zdejmuje  odpowiedzialność prawną z lekarza i kobiety oraz…

Nie będziesz ŁKAł po MPK

O godzinie 7.50 wsiadają Państwo do nowoczesnego pojazdu. W środku jest ciepło i czysto. Wita was uprzejma obsługa, która służy pomocą i informacją. Życzliwy męski głos dziękuje za waszą obecność na pokładzie, a do końca podróży podaje nazwy stacji. Do…

Czyściciele Łodzi

W Łodzi powstała nowa grupa działająca nieformalnie, zajmująca się… zrywaniem ulotek ze słupów oraz bram. Jak sami twierdzą, „dbają w ten sposób o estetykę miasta”. Godnym uwagi jest fakt, iż ich głównym celem są ulotki oferujące przeróżne kredyty skierowane do…

„Niech słowo student coś znaczy!”

Tak brzmiało jedno z haseł protestującej młodzieży. 18 lutego 1981 roku w Łodzi zakończył się najdłuższy strajk okupacyjny studentów w Europie – strajk, który dał początek legalnej działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). Determinacja młodzieży wywołała lawinę protestów solidarnościowych na uczelniach…

Bolesław Piasecki (1915 – 1979)

18 lutego minęła 100. rocznica urodzin Bolesława Piaseckiego – działacza narodowego okresu międzywojnia, lidera Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, w czasach PRL prezesa Stowarzyszenia „Pax”. Bolesław Piasecki do dziś pozostaje jedną z najbardziej znanych postaci przedwojennego obozu narodowego. I choć jego postać…

Niegospodarność zarządu łódzkiej oczyszczalni ścieków

Do łódzkiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie z CBA dotyczące nieprawidłowości przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego w łódzkiej oczyszczalni ścieków. Według stanowiska rzecznika CBA sprawa dotyczy nienaliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązania przez wykonawcę instalującego ZSI. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków jest…

Łódzkie włókniarki przeciw komunie

15 lutego 1971 roku, na długo przed powstaniem „Solidarności”, sukcesem zakończył się strajk łódzkich włókniarek. Było to pierwsze, bezkrwawe zwycięstwo społeczeństwa nad komunistyczną władzą PRL – dziś już prawie zapomniane, podobnie jak jego bohaterki i bohaterowie. Historia łódzkich strajków to…

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers