Łódź

ELSA Łódź – czy Łódź jest gotowa na przyjęcie imigrantów?

Dnia 30 listopada 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się panel dyskusyjny dotyczący prawa imigracyjnego oraz ogólnie pojętego problemu uchodźców zorganizowany przez ELSA Łódź. W spotkaniu jako jeden z dyskutantów wystąpił Przemysław Kicowski, rzecznik i pełnomocnik Łódzkiego Ruchu Narodowego.

Uczestniczkami debaty były ponadto Pani Maria Nowacka z fundacji ETHNOS oraz Pani Monika Kamieńska jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. równego traktowania, zajmujące się pozytywnym rozpatrywaniem wniosków o przyjmowanie uchodźców do miasta Łodzi. Przedstawiciel Ruchu Narodowego przedstawiał stanowisko przeciwne do ww. Pań. Wspólna dyskusja była wspierana przez wypowiedzi przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Marcina Sośniaka. Po przedstawieniu swoich argumentów uczestniczy wraz z obecnymi na sali studentami zgodnie doszli do wniosku, że problem migracji jest tak rozległy, że każdy potencjalny uchodźca powinien być rozpatrywany indywidualnie. Polska nie jest również wystarczająco mocna gospodarczo, aby spełnić wymagania relokacji narzucane przez UE. Brakuje nam również wystarczającego zabezpieczenia pod względem wywiadu, kontrwywiadu oraz innych służb bezpieczeństwa na wypadek zamieszek powodowanych przez zbyt duże różnice kulturowe między obywatelami. Uwagę zwrócono także na fakt, że wielu wpływających do Europu imigrantów przybywa tutaj ze względów ekonomicznych i socjalnych, nie zamierzając podejmować się żadnej pracy.

Debata została oceniona bardzo pozytywnie przez samych uczestników oraz organizatorów, którzy podjęli chęć współpracy z Panem Kicowskim w innych wydarzeniach organizowanych przez ELSA Łódź na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency