Łódź

Homo ślub w Polsce?!

Polskie prawo nie przewiduje możliwości zawarcia małżeństwa przez dwie osoby tej samej płci… Mimo to w ciągu ostatnich tygodni w Łodzi doszło do kolejnego absurdalnego zachowania – dwie młode kobiety wzięły ze sobą ślub na podstawie umowy. Miasto uważa takie praktyki za zjawisko pozytywne, a samo wydarzenie jest jawnie promowane w lokalnej prasie.

Julia i Dominika znają się od czasów studiów, ponieważ obie uczęszczały na ten sam kierunek – ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Od wspólnych, szczęśliwych zdjęć we dwie aż roi się na portalu społecznościowym i co gorsza, liczba polubień dla tego rodzaju miłości ze strony ich rówieśników jest coraz większa. Kobiety w ciągu ostatnich tygodni wzięły ze sobą ślub. Zrobiły to na zasadzie pełnomocnictwa ogólnego wzajemnego w formie aktu notarialnego. Nie są w żadnym związku małżeńskim w rozumieniu polskiego prawa, a mimo to jedna za drugą może zrobić wszystko – od informacji o stanie zdrowia w szpitalu, aż po czynności urzędowe w państwowych instytucjach. Na podstawie umowy cywilnoprawnej kobiety udzieliły sobie wszelkiego rodzaju pełnomocnictwa, które w każdej chwili można wypowiedzieć. Przedmiotem umowy cywilnoprawnej zazwyczaj jest to, co dane strony sobie zażyczą, więc kobiety mogły złożyć sobie wzajemnie ślubowanie, spisać je jako treść umowy i podpisać ją, nazywając to ceremonią zaślubin. Do takiej umowy czy aktu notarialnego mają pełne prawo, ponieważ nie nazwa, lecz treść danej umowy jest najważniejsza, a tego polskie prawo nie ogranicza. Ta konstrukcja jest odrębna od aktu zawarcia małżeństwa, który wywołuje określone skutki prawne, a ta umowa jest bardzo elastyczna i można ją łatwo modelować na swoje potrzeby. W przypadku zawarcia aktu małżeństwa dwoje ludzi staje się rodziną w rozumieniu polskiego prawa i mogą np. adoptować dzieci, co jest jedną z najważniejszych cech małżeństwa. Owe kobiety nie stały się rodziną, dlatego nie można ich nazwać małżeństwem. Ta umowa jest zbliżona do instytucji małżeństwa, ale znacząco od niej odbiega. Również jej zakończenie może być natychmiastowe, a rozwód wymaga orzeczenia sądowego.

Po podpisaniu symbolicznej umowy, wesele odbyło się w Białym Pałacu pod Konstantynowem Łódzkim. Nawet po ich strojach można ocenić, że wesele przebiegało w powszechnie znanej katolickiej formie, a nagrywane przez gości filmy umieszczone w internecie, przedstawiają tą ceremonię jak typowy, tradycyjny polski ślub z toastami, tańcami i tortem. To dość zabawne zjawisko – bardzo powszechne w homoseksualnych parach, że zawsze jedna ze stron jest bardziej „kobieca” a druga stara się być bardziej „męska”. W konsekwencji jest to jawne dążenie do modelu par hetero, co jest zaprzeczeniem zjawiska homoseksualizmu. Idealnie widać to na przykładzie tej pary. Hipokryzja lewicowego środowiska rozrasta się w zastraszającym tempie i jest sprzeczna z ogólnie przyjętymi, logicznymi wnioskami.

Obie kobiety są bardzo zadowolone ze swojej decyzji i śmiało prezentują się na łamach prasy. Zapytane o swoje postanowienie, dumnie opowiadają o miłości i gorącym uczuciu łączącym je od wielu lat. To przykre, że w obecnych czasach najbardziej pożądanym modelem rodziny nie jest normalna, heteroseksualna para kobiety i mężczyzny, tylko coś, czego nie jest się w stanie zdefiniować logicznie.

źródło: Dziennik Łódzki

 

Agnieszka Jaworska

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency