Łódź

III Pielgrzymka Młodzieży Wszechpolskiej na Jasną Górę

Kolejny już raz Młodzież Wszechpolska pielgrzymowała na Jasną Górę. W sobotę 9 kwietnia Częstochowę nawiedziły rzesze młodzieży narodowej, a ponad miastem dumnie powiewały zielone szczerbce z mieczem Chrobrego i polskie flagi. Okręg Łódzki reprezentowała silna grupa kilkudziesięciu działaczy i sympatyków.

Wszystkie dotychczasowe pielgrzymki miały szczególne znaczenie dla działaczy MW. Pielgrzymka jasnogórska za każdym razem dodaje im siły duchowej, bez której ciężko było by prowadzić często bardzo żmudną, bezinteresowną pracę społeczną na rzecz narodu. Daje motywację do pokonywania trudności i własnych słabości. Tegoroczny zjazd miał jednak wyjątkowe okoliczności: podczas spotkania Młodzież Wszechpolska obrała sobie za patrona św. Maksymiliana Marię Kolbe oraz odnowiła śluby akademickie złożone na Jasnej Górze 80 lat temu.

Uroczystości rozpoczęły Drogą Światła, w której czternaście pięknych stacji opowiada o wszystkich wydarzeniach pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusa a zesłaniem Ducha Św. Koronką do Bożego Miłosierdzia w bazylice częstochowskiej zakończyła się ta część pielgrzymki.

Po krótkiej przerwie uczestnicy zebrali się w kaplicy przed Cudownym Obrazem, by uczestniczyć w Mszy Św. Zebranych powitał najpierw o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. W homilii ks. Marek Różycki, który jednocześnie sprawował Eucharystię nawiązał do rocznicy ślubów akademickich. „Od tamtego czasu minęły lata i wiele się zmieniło. Pozostali ludzie, którzy tu w Polsce chcą czegoś więcej. Pozostali ludzie, którzy nie boją się mówić o miłości do Ojczyzny i do Boga. Ludzie młodzi, którym sprawa narodowa nie jest obojętna, którzy przekuwają słowa na czyny i nie boją się tego, że zostaną posądzeni o niepoprawność.” Ks. Marek przypomniał również postać św. Maksymiliana Kolbe: „On żył zasadą, że tylko miłość jest twórcza i ta zasada poprowadziła go do Oświęcimia, do obozu koncentracyjnego i z tej miłości oddał życie dla drugiego człowieka, bo wiedział, że jeżeli Bóg takiej ofiary żąda, to trzeba dać.” Podczas Mszy na ołtarzu ustawiony był relikwiarz z porwanym różańcem, na którym się o. Maksymilian modlił w obozie, z czterema dziesiątkami. Różaniec ów otrzymał od o. Maksymiliana więzień, który chciał popełnić samobójstwo rzucając się na druty. Dzięki modlitwie o. Maksymiliana więzień ten przeżył i dał świadectwo autentyczności tych relikwii.

Młodzież Wszechpolska podczas Mszy odnowiła śluby złożone 24 maja 1936 r. przez Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, a także dokonała aktu zawierzenia organizacji św. Maksymilianowi M. Kolbe, swojemu nowemu patronowi.

Tuż po Eucharystii zebrani zgromadzili się w auli ks. Kordeckiego na konferencji, którą rozpoczęli Hymnem Młodych. Jako pierwszy głos zabrał prezes Młodzieży Wszechpolskiej, Adam Andruszkiewicz, w mocnym przemówieniu przypominając, że Młodzież Wszechpolska nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem do budowy potęgi Polski. Potem uroczystą przysięgę wobec wszystkich obecnych na sali złożyli nowi członkowie z kilku okręgów. Następnie głos zabrał prezes honorowy MW, Robert Winnicki, przekonując, że samobóstwo narodu, które może nastąpić w wyniku napływu islamskich imigrantów nie jest wyrazem chrześcijańskiego miłosierdzia.

Uczestnicy pielgrzymki wysłuchali wielu wartościowych wystąpień, m. in. : ks. Marka Różyckiego, Mariusza Dzierżawskiego, założyciela Fundacji Pro – prawo do życia, Edyty Luty, Szymona Kasińskiego. Konferencję zakończyło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Niezwykle ważne było zakończenie uroczystości, kiedy w kaplicy przed Królową Polski zebrani pielgrzymi odśpiewali „Bogurodzicę” i uczestniczyli w apelu jasnogórskim, by potem w uroczystym pochodzie z flagami, szczerbcami i pochodniami przejść pod pomnik Nieznanego Żołnierza. Chóralne „Wielka Polska Katolicka”, „Bóg, honor, Ojczyzna”, „Polska wolna od dewiacji” i „Młodość, wiara, nacjonalizm” niosło się po całej Częstochowie.

W pielgrzymce brali udział przedstawiciele łódzkiego środowiska narodowego: działacze Młodzieży Wszechpolskiej z Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Aleksandrowa Łódzkiego, Radomska, Zduńskiej Woli i Łowicza oraz działacze Ruchu Narodowego – Łódzkie.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency