Publicystyka

„Jeśli nie możesz być gwiazdą na niebie, bądź latarnią oświetlającą chociaż pewien obszar.”

Jesteśmy po spotkaniu z redaktorem Wojciechem Sumlińskim, które odbyło się w dniu 7 lutego w Tomaszowie Mazowieckim w sali konferencyjnej Hotelu Mazowieckiego. W trakcie prelekcji poznaliśmy kulisy pracy nad książką „Powrót do Jedwabnego”, motywacje i inspiracje jakie kierowały współautorem tej znakomitej i potrzebnej publikacji, oraz problemy i przeciwności stwarzane przez „przedsiębiorstwo holocaust”

Panu Sumlińskiemu i wszystkim próbującym badać i przedstawiać prawdę o mordzie w Jedwabnem. Zaskakujące są silne wpływy lobby żydowskiego na polskich polityków, polskie uczelnie i na przedstawicieli polskiego kościoła katolickiego. Wojciech Sumliński przedstawił zagrożenia jakie stwarzają dla suwerenności Polski i przyszłości Narodu Polskiego działania „przedsiębiorstwa holocaust”, znaczenie antypolskiej polityki historycznej, w której jedną z kluczowych ról wyznaczono zakłamanej na potrzeby tejże narracji i rozpropagowanej na niemal całym świecie historii pogromu w Jedwabnem przypisywanego Polakom (min. przez Jana Tomasza Grossa) i bierności a nawet współpracy polskich polityków i naukowców z „przedsiębiorstwem holocaust”. W trakcie dyskusji po prelekcji padły pytania o podziały wśród Polaków, w tym w środowiskach narodowych i o to czy są one wykorzystywane przez tych, którzy załatwiają swoje interesy kosztem Polski i Polaków, czy konflikty wśród naszych wrogów są naszą szansą i co mamy robić, żeby skutecznie się przeciwstawić antypolonizmowi. W opinii Pana Sumlińskiego podziały wśród Polaków są wykorzystywane, kreowane i podsycane przez środowiska nieprzychylne Polsce i Polakom, które to z kolei w swoich działaniach przeciw nam doskonale się dogadują. Według współautora „Powrotu do Jedwabnego” mamy ogromną szansę na to, żeby antypolskie działania „przedsiębiorstwa holocaust” zatrzymać. Receptą na poprawę naszej sytuacji jest oczywiście możliwie szeroka współpraca wszystkich Polaków w obronie naszych interesów, nacisk na polityków i decydentów oraz propagowanie prawdy historycznej w tym tej dotyczącej Jedwabnego i zdecydowane przeciwstawianie się antypolskiej narracji i obarczaniu Polski i Polaków odpowiedzialnością za II WŚ i Holocaust a każdy z nas powinien działać w ramach swoich predyspozycji i możliwości w myśl zasady przedstawionej przez Prelegenta: „Jeśli nie możesz być gwiazdą na niebie, bądź latarnią oświetlającą chociaż pewien obszar”.

Zgodnie z tą zasadą działacze Ruchu Narodowego zrzeszeni w kole RN Tomaszów Mazowiecki, którzy byli inicjatorami i współorganizatorami spotkania z Panem Wojciechem Sumlińskim w Tomaszowie Mazowieckim, w celu umożliwienia mieszkańcom Powiatu Tomaszowskiego nawiązania współpracy i włączenia się w pracę na rzecz Polski i lokalnej społeczności, organizują w sali szkoleniowej w Hotelu Mazowieckim comiesięczne dyżury w trakcie których można nawiązać kontakt, podyskutować, zgłosić propozycje działań czy uwagi.

Terminarz spotkań:

 • 04 marzec 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 08 kwiecień 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 06 maj 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 03 czerwiec 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 08 lipiec 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 05 sierpień 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 09 wrzesień 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 07 październik 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 04 listopad 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00
 • 09 grudzień 2020r. w godzinach 18:00 do 19:00

oraz każdorazowo przed zebraniami Koła Ruchu Narodowego w Tomaszowie Mazowieckim:

 • 19 luty 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 25 marzec 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 22 kwiecień 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 20 maj 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 24 czerwiec 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 22 lipca 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 26 sierpnia 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 23 wrzesień 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 21 październik 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 25 listopad 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00
 • 23 grudzień 2020r. w godzinach od 17:30 do 18:00

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych .

JFW

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company