dsds

Kilka słów o oburzeniu liberałów słowami Krzysztofa Bosaka i Roberta Winnickiego

Krzysztof Bosak i Robert Winnicki

Zapewne zdążyliście zauważyć, że ostatnio w internecie (szczególnie na stronach i grupach powiązanych z Konfederacją) po wypowiedzi Krzysztofa Bosaka i Roberta Winnickiego ma miejsce swojego rodzaju burza.

Oburzenie wypowiedzią tego pierwszego nie wypływa ze środowiska narodowego, lecz z konserwatywno-liberalnego. Sympatycy partii KORWiN udostępniają następujący fragment jego wypowiedzi:

„Jeśli rynek pracy i gospodarka rozwijają się bardziej dynamicznie niż sama populacja narodu polskiego, zamieszkująca polskie terytorium, to być może trzeba nieco spowolnić tworzenie nowych miejsc pracy, dopóki nie urodzi się więcej dzieci.”

Osobiście nie widzę nic złego w tej wypowiedzi – Naród i gospodarka jego państwa powinny rozwijać się równomiernie. Patrząc na oburzenie konserwatywnych liberałów, stwierdzam, że ich podejście polega na tym, iż chcą rozwoju gospodarczego za wszelką cenę – nawet kosztem własnego Narodu. Przyjęliby każdego imigranta, który by pracował, bo na kwestię imigracji patrzą tylko i wyłącznie przez pryzmat ekonomiczny – różnic kulturowych, narodowych, religijnych itd., nie widzą i nie chcą widzieć.

Przejdźmy do drugiej wypowiedzi, której autorem jest Robert Winnicki:

„Chcemy, żeby Polska pozostała Polską i żeby Polacy nadal stanowili ponad 90% ludności w naszym kraju. Nie chcemy dopuszczać do masowej imigracji, nie chcemy takiej sytuacji, której doświadcza dzisiaj Zachód”

Ta wypowiedź tym razem wywołała oburzenie wśród lewicowo-liberalnego środowiska. Również i w niej nie widzę nic złego – państwo jednolite narodowo jest gwarantem pokojowego rozwoju kraju oraz niweluje konflikty z mniejszościami.

Ta sytuacja jest kolejnym przykładem, że nie ważne jest to, czy dana osoba ma poglądy lewicowe, czy prawicowe w momencie, gdy wychodzi ona z liberalnego założenia. Liberalizm w dłuższej perspektywie nigdy nie przyniesie niczego dobrego – i nieważne, czy jest jawnie antynarodowy, czy okraszany konserwatywną narracją.

Bartosz Florek

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers