Łódź

Kolejne zwolnienia w łódzkich szkołach?

Łódzki magistrat zażądał od dyrektorów placówek edukacyjnych zmniejszenia do 6 procent (czyli nawet o kilkusettysięczne kwoty) ich zaplanowanych tegorocznych budżetów. Pretekstem do cięć jest zbliżająca się trzecia fala koronawirusa.

Dyrektorzy otrzymali konkretne kwoty cięć w swoich placówkach. Oszczędności na przedszkolach w niektórych przypadkach mają wynieść do ponad 100 tys. zł, na największych szkołach – nawet więcej niż pół miliona złotych. Po wymuszonych cięciach, miedzy budżetem planowanym na końcu 2020 roku a ostatecznym, przewidzianym do realizacji przez UMŁ, różnica wynosi prawie 46 milionów zł.

UMŁ tłumaczy się tym, że planowane budżety nie uwzględniały ponownego zamknięcia szkół, zmian w układzie zbiorowym czy programu dobrowolnych odejść pracowników niepedagogicznych. Zmieniony układ zbiorowy i dobrowolne odejścia – według UMŁ – automatycznie oznaczają mniejsze koszty po stronie wynagrodzeń. Nie jest to do końca prawdą, bo wielu niepedagogicznym, których dotyczył układ zbiorowy i którym obniżono premie, wzrosła podstawa pensji na skutek podwyżki tzw. minimalnej krajowej, zatem tutaj oszczędności nie znajdziemy. Na efekty programu dobrowolnych odejść nadal czekamy.

Dyrektorzy informują, że rozwiązania zaproponowane przez miasto nie dadzą wystarczających rezultatów i aby zapewnić sobie tak wysokie oszczędności konieczne będą znacznie radykalniejsze środki, np. zwolnienie kadry sprzątającej od czerwca albo m.in. niewypłacenie nauczycielskich „trzynastek” (co byłoby złamaniem prawa).

Co ciekawe, podczas poprzednich dwóch fal epidemii Wydział Edukacji UMŁ zatrudnił dodatkowo trzy osoby: Eryka Rawickiego (były dyrektor MOSiR od marca 2020 r. dba o orliki), Bogusława Tykę (były szef wojewódzkiego pogotowia od maja 2020 r. przygotowuje łódzkie szkoły na koronawirusa) oraz Sławomira Fatera (były dyrektor jednej ze szkół podległych Urzędowi Marszałkowskiemu to od grudnia 2020 r. p.o. wiceszefa Wydziału Edukacji).

JS

Źródło: dzienniklodzki.pl

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company