Województwo

Koluszki: Zjazd Ruchu Narodowego

Narodowcy z Ruchu Narodowego województwa łódzkiego mieli ostatnio zjazd w Koluszkach. Tak sami relacjonują wydarzenie.

W zeszłą sobotę 1️⃣5️⃣ Maja pod Koluszkami odbył się zjazd Okręgu Łódzkiego Ruchu Narodowego pod przewodnictwem pełnomocnika województwa łódzkiego kol. Andrzej Fąk.

Andrzej Fąk

Po omówieniu funkcjonowania struktury na poszczególnych poziomach, prezesi poszczególnych kół w województwie zaprezentowali działanie swoich struktur powiatowych, podsumowali ostatnie półrocze pracy dla Ruch Narodowy oraz podzieli się swoimi planami na przyszłość.

Podsumowania referowali Prezesi kół z powiatów:1. Kol. Prezes koła Ruch Narodowy KoluszkiAdrian Antoniak,2. Kol. Prezes koła Ruch Narodowy Zduńska WolaStrona Andrzej Kaniewski3. Kol. Prezes koła Ruchu Narodowego Łódź – Bogusław Ciupka

Andrzej Kaniewski
Bogusław Ciupka
Adrian Antoniak

Z innych ważnych zagadnień, które były omawiane na zjeździe to:✅ Założenia, analiza dotychczasowej pracy, plany rozwoju Grupy Medialnej pod przewodnictwem kol. Kaniewskiego, referował – Przemysław Kicowski✅ Plany otworzenia nowego lokalu Ruchu Narodowego w Łodzi,✅ Przedsięwzięcia struktury wojewódzkiej oraz plany na najbliższy czas,✅ Zwiększenie rozpoznawalności liderów w poszczególnych okręgach wyborczych,✅

Założenie Stowarzyszenia w siedzibie w Łodzi obejmującego swoją pracą całe województwoOstatnim punktem spotkania była luźna dyskusja oraz wolne wnioski. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze oraz zakończyło się integracją członków partii.

Źródło fb Ruch Narodowy Okręg Łódzki

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company