Łódź

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny przy UMŁ przyjmuje uchwałę narodowców

W dniu 23.03.2015 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny przy Urzędzie Miasta Łodzi przyjęła uchwałę z inicjatywy oraz redakcji członka komisji Jana Waliszewskiego, działacza Ruchu Narodowego (w komisji reprezentuje Katolicki Klub im. Świętego Wojciecha) w sprawie skandalicznej manipulacji definicją rodziny w elektronicznym systemie naboru do łódzkich przedszkoli i szkół.

Poniżej pełny tekst uchwały:

Łódź, dnia 2015.03.23

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny przy Urzędzie Miasta Łodzi wyraża stanowczy sprzeciw wobec wprowadzenia niezgodnych z prawem procedur elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół. W formularzach trwającej rekrutacji zamiast dotychczasowych określeń „ojciec” oraz „matka” pojawiły się określenia „pierwszy rodzic” oraz „drugi rodzic”. Taka definicja umożliwia wprowadzenie do systemu danych „rodziców” rozumianych jako dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. Formularz, będący elektronicznym dokumentem urzędowym, stanowi złamanie prawa na poziomie Konstytucji RP stwierdzającej, że „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

We wszystkich państwach, dopuszczających adopcję dzieci przez homoseksualistów, etapem pośrednim na drodze do osiągnięcia tego celu, była redefinicja pojęcia rodziny, dokonywana w sposób analogiczny jak we wspomnianym formularzu rekrutacyjnym. Sprzeciwiamy się temu, aby w niedalekiej przyszłości dzieci dotknięte nieszczęściem trudnego dzieciństwa trafiały w środowiska homoseksualistów, ponownie niszczących ich życie patologiczną wizją rodziny lub wystawiając je na możliwość wykorzystania seksualnego.

Żądamy niezwłocznego przywrócenia stanu zgodności z prawem formularzy rekrutacyjnych (jeszcze w ramach tegorocznej rekrutacji) na wszystkich szczeblach rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób winnych złamania prawa.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny przy Urzędzie Miasta Łodzi

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers