Łódź

Konfederaci ruszają na pomoc – oferują wolontariat w walce z skutkami Koronawirusa

Konfederacja dzisiaj w Łodzi zorganizowała konferencje na temat pomocy państwowym służbom w walce ze skutkami Koronawirusa

Specustawa dotycząca koronawirusa przyjęta przez rząd narzuca na wojewodów opiekę nad osobami, które mają obowiązek przebywać w kwarantannie domowej, jednak nie precyzuje co w przypadku, iż liczba tych osób się zwiększy i jak to ma wyglądać. Moce przerobowe organów podlegających wojewodzie oraz policji osiągają maksymalny pułap, zaś informację o osobach objętych kwarantanną posiadają tylko władze państwowe. Trzeba też zauważyć, iż ciągle zza granicy wracają Polscy obywatele, którzy także takiej kwarantannie będą podlegali, tak więc liczba osób, które będą musiały pozostać w domach zwiększy się.

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią Krzysztofa Bosaka na konferencji prasowej chcemy zaoferować pomoc wolontariuszy związanych z jego sztabem wyborczym. Wsparcie to może polegać na koordynowaniu i rekrutacji ochotników, którzy mogą pomóc dostarczyć zakupy osobom, które są objęte kwarantanną i inne tego typu rzeczy. Większość sympatyków czy to Krzysztofa Bosaka czy ogólnie Konfederacji są to ludzie młodzi, którzy jak potwierdzają to znane nam przypadki nie są tak bardzo objęte ryzykiem – powiedzieli na konferecji członkowie wojewódzkiego sztabu wyborczego Krzysztofa Bosaka

Treść pisma do wojewódy:

„Szanowny Pan Tobiasz Adam Bocheński

Wojewoda łódzki


Szanowny Panie Wojewodo,

wychodząc naprzeciw kryzysowej sytuacji w związku z zachorowalnością na koronawirusa, mając na uwadze zdrowie i życie Polaków oraz w poczuciu solidarności oferujemy Panu Wojewodzie naszą pomoc w zakresie organizacji wolontariuszy, którzy pomogą osobom objętym kwarantanną.

Sztaby wojewódzkie Krzysztofa Bosaka oddają swoje moce organizacyjne do dyspozycji wojewodów w kwestii wsparcia w koordynacji i rekrutacji ochotników chętnych do pomocy osobom objętym kwarantanną. Taka rekrutacja i koordynacja odbywałyby się z użyciem internetu
i połączeń telefonicznych tak, by uniknąć tworzenia jakichkolwiek, dodatkowych skupisk ludzkich.

W miarę naszych możliwości członkowie sztabu Krzysztofa Bosaka będą organizować pomoc osobową będącą w stałej gotowości działać we współpracy z wojewodami. Wobec zaistniałej sytuacji wszyscy Polacy powinni wykazywać odpowiedzialność i wzajemną solidarność.

Pozostajemy do Pana dyspozycji. Prosimy o kontakt pod wskazany powyżej numer telefonu, adres e-mail lub adres korespondencyjny. „

K.M


Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company