Województwo

List Narodowców do Piotra Tymy – prezesa Związku Ukraińców w Polsce

8 lipca 2014 roku działacze Ruchu Narodowego Łódzkie wysłali list do Piotra Tymy – prezesa Związku Ukraińców w Polsce. Narodowcy odnieśli się w nim do gloryfikowania przez organizację tą Ukraińskiej Armii Powstańczej. Ponadto, wyrazili oni swoje zaniepokojenie postawą P. Tymy wobec oceny ludobójstwa na Wołyniu i zaapelowali do niego, aby oficjalnie potępił ideologię banderowską. Oto pełna treść listu:

Łódź, 8 lipca 2014 roku

Szanowny Panie Prezesie!

W tym roku mija 71. rocznica tragicznych wydarzeń z Wołynia i Małopolski Wschodniej w wyniku, których wymordowanych zostało ponad sto tysięcy Polaków. To ludobójstwo, które zostało dokonane przez Ukraińską Powstańczą Armię powinno być na zawsze zapamiętane przez nasze narody, aby nigdy w przyszłości nie doszło do podobnych wydarzeń. Zbudowanie zdrowych i przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich nie będzie możliwe bez dokonania sprawiedliwej i jednoznacznej oceny ideologii banderowskiej, która doprowadziła do ludobójstwa nie tylko Polaków, ale również Żydów, Rosjan, Czechów, Węgrów, Ormian oraz samych Ukraińców.

Niestety, wielu działaczy Związku Ukraińców w Polsce okazuje postawę ewidentnie probanderowską. Najlepszym przykładem jest postawa Stefana Migusa, który wielokrotnie wychwalał UPA podczas ukraińskich audycji w Radiu Olsztyn. Również zrównywanie ludobójstwa dokonanego przez banderowców na Kresach Południowo-Wschodnich z wysiedleniami ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” to bezczelne przekłamanie i manipulacja, które jest niestety stałym elementem postrzegania historii przez działaczy Związku Ukraińców w Polsce.

Nie zgadzamy się na wykorzystywanie tegorocznych wydarzeń, które miały miejsce w Kijowie do narzucania światu banderowskiej retoryki oraz do przedstawiania UPA jako formacji bohaterskiej i patriotycznej. Tego typu retoryka była szeroko rozpowszechniana również przez polskich Ukraińców, czego najlepszym przykładem były incydenty wykrzykiwania takich haseł jak np. „Herojam sława”, „Smert worohom”, którymi w czasach II wojny światowej posługiwali się ludobójcy z UPA. Tego typu hasła pojawiły się podczas demonstracji „Solidarni z Ukrainą”, która odbyła się w lutym na Placu Wolności w Łodzi.

Ukraińcy, którzy są obywatelami polskimi posiadają nie tylko prawa, ale również obowiązki. Artykuł 82. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.” Wychwalanie banderowskich zbrodniarzy z UPA stoi w ewidentnej sprzeczności z polską racją stanu oraz obraża naród polski i państwo polskie.

Jesteśmy również zaniepokojeni postawą jaką okazuje Pan, jako Prezes Związku Ukraińców w Polsce. W wielu wystąpieniach publicznych bronił się Pan przed dokonaniem jednoznacznej oceny zbrodniczej działalności UPA, natomiast w jednym z programów telewizyjnych stwierdził Pan, że na Wołyniu nie doszło do ludobójstwa.

Nie tylko Polacy, ale w szczególności Ukraińcy mają obowiązek zwalczania banderyzmu oraz pielęgnowania pamięci o ofiarach UPA. Z tego powodu apelujemy do Pana, jako do Prezesa Związku Ukraińców w Polsce, aby oficjalnie potępił Pan ideologie stworzone przez Dmytro Doncowa i Stepana Banderę, a także dokonał jednoznacznej i sprawiedliwej oceny faktu przeprowadzenia ludobójstwa przez Ukraińską Powstańczą Armię na Polakach oraz na przedstawicielach innych narodowości.

W imieniu rodzin pomordowanych Kresowian,

Działacze Ruchu Narodowego – Łódzkie

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers