Łódź

List społecznego aktywisty do Prezydent Miasta Łodzi ws. suszy

Szanowna Pani Prezydent,

cały świat, Polska, a także Łódź borykają się z „pandemią” COVID-19.

Nie jest to jednak jedyny naglący problem. Od wielu lat powszechnie mówi się o problemie deficytu wody, pustynnieniu czy stepowieniu dużych obszarów naszego globu.

Ten problem nie omija Polski. Jednym z bardziej zagrożonych jest obszar naszego województwa łódzkiego, w tym samego miasta Łodzi. Z jednej strony mamy do czynienia z co raz mniejszą liczbą opadów, z drugiej gwałtowne ulewy a przy tym ograniczona absorpcja wód opadowych powodują liczne podtopienia.

Problem pogłębia się ze względu na prowadzone na terenie naszego miasta inwestycje. Całe połacie są „zalewane betonem”: strefy przemysłowe w dolinie Olechówki, budowa dworca Łodzi Fabrycznej, powszechne brukowanie miasta bez pozostawienia choćby ażurowych miejsc parkingowych.

Na efekty tej polityki nie trzeba było długo czekać, przykładowe podtopienia z 2018 i 2019r. Także polityka wobec drzewostanu, liczne wycinki starych drzew zastępowanych mikrymi nasadzeniami przyczyniają się do zwiększania zagrożenia suszą.

UMŁ próbuje podejmować nieśmiałe kroki by ten stan zmienić np. poprzez zakaz, bądź ograniczenie koszenia trawników. Moim zdaniem zbyt późno wprowadzone.

Ostatnia propozycja to projekt „Adoptuj drzewo”.

Na stronie UMŁ czytamy: „Niestety, nawet angażując wszelkie siły miejskich służb w walkę z suszą, nie będziemy w stanie uporać się z jej negatywnymi skutkami bez Was! Dlatego, chcąc włączyć łodzian do działania, stworzyliśmy projekt „Adoptuj drzewo.”

Powiedzcie nam, którym drzewem w mieście możecie się zaopiekować, wychodząc na spacer, czy podlewając własny ogród. My dostarczymy Wam wiedzę, jak prawidłowo to robić.”

Niby wszystko ładnie, inicjatywa godna pochwały, gdyby nie oznaczało to:

– zdejmowania odpowiedzialności ze służb miejskich, po wcześniejszej dewastacji drzewostanu

– obarczenia mieszkańców (na własne życzenie) kosztami, tym bardziej ciekawie wygląda ten program w świetle planowanych podwyżek cen wody

Wychodzimy zatem z propozycją, by powiązać program „Adoptuj drzewo” z programem zbiórki wody deszczowej. Wolontariusze powinni mieć dostęp do bezpłatnej wody. Przewodniczący RM Marcin Gołaszewski w swoim czasie zachwycał się zbiornikami na deszczówkę montowanymi na rynnach. Niestety na zachwytach poprzestał.

Tymczasem Kraków zbiera wodę już przeszło 6 lat: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/zbieranie-deszczowki-to-oszczednosc-dla-samorzadow-i-mieszkancow,79001.html

Wnioskujemy zatem o:

– stworzenie programu dofinansowania montażu zbiorników. Programy takie startują w Kruszwicy, Wrocławiu, Piasecznie czy Bielsku-Białej: https://portalkomunalny.pl/miasta-doplacaja-do-zbierania-deszczowki-404767/

– programu przekazywania wolontariuszom zbiorników nieodpłatnie jak w małopolskiej gminie Zielonki: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-05-11/dostana-za-darmo-pojemniki-na-deszczowke-rusza-program-wart-100-tysiecy-zlotych/

– wdrożenia programu zbiórki wody deszczowej z budynków szkolnych czy innych instytucji zarządzanych przez władze samorządowe. Złym przykładem jest modernizacja patio przy SP 83. Teren uporządkowano, osuszono, obecne nasadzenia będzie trzeba podlewać z sieci wodociągowej.

O tym że problem zarówno suszy jak i okresowych podtopień nie jest nowy świadczy fakt licznych opracowań oraz „Wojewódzki Program Małej Retencji” dla województwa łódzkiego, opracowywany już w 2005, aneksowany w 2008 r.

W ostatnim czasie, min. w związku z inwestycjami w „nowej strefie przemysłowej” przy ulicy Zygmunta, miasto przystąpiło do Projektu „Odwodnienie miasta Łodzi” dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. Nr ref.: DEP-GK-III.271.4.2020 . Dlaczego prace nad projektem podjęto dopiero w czerwcu 2019 r.?

Pomijając ten fakt, spójrzmy z jakimi działaniami do tej pory się to wiążę.

Otóż jednym z pierwszych kroków było wyłonienie wykonawcy tablicy pamiątkowej: „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonania i montażu tablicy pamiątkowej na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Zygmunta w Łodzi w ramach realizacji Projektu „Odwodnienie miasta Łodzi”. https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/czyste-miasto/odwodnienie-miasta-lodzi/

Czy wydatek przeszło 15 tysięcy złotych w tym celu był niezbędny?

Ile zbiorników na deszczówkę można by za te pieniądze zainstalować?

W związku z powyższym chcielibyśmy zapytać:

– Czy wobec problemów finansowych samorządów inwestycje w meliorację, osadniki, czy zbiorniki retencyjne w ramach omawianego programu nie są zagrożone?

– Na jakim etapie jest ich wdrażanie i czy można liczyć na terminowe ich ukończenie?

Jednocześnie przypominamy o planach wdrażania i zachęcamy do inwestowania w inne, drobne działania poprawiające mikroklimat i retencję wody w mieście.

Przykładem są „zielone przystanki” o których też się w mieście mówiło. Zostały już wdrożone w Poznaniu, Białymstoku, Radomiu czy Siemiatyczach. Jaki jest ich pozytywny wpływ na środowisko nie musimy przekonywać: https://www.salon24.pl/u/magazyn/963128,zielone-przystanki-sposob-na-wyspy-ciepla-w-polskich-miastach. Tym bardziej w ciasnej zabudowie centrum Łodzi przyniósłby znakomite efekty.

Może warto pokusić się o program doinwestowania, czy ulg podatkowych przy budowie i modernizacji zadaszeń klatkowych czy samych dachów budynków by były wykorzystywane jako „zielone kobierce”?

Niestety mamy wrażenie że w kwestii ekologii Łódź zostaje w tyle, przekładając bieżący interes deweloperów i inwestorów nad komfort życia mieszkańców.

Jako Ruch Narodowy uważamy, że rozwój infrastruktury, prowadzone inwestycje powinny iść w harmonii z dbałością o środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Zwracamy się z apelem o ponowną i głębszą refleksję nad poruszonymi zagadnieniami.

Służymy pomocą i zgłaszamy chęć uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących polityki środowiskowej na terenie miasta Łodzi.

Z poważaniem:

Dariusz Ziemba, sekretarz łódzkiego koła Ruchu Narodowego

Źródło:

dzienniklodzki.pl

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company