Historia i Kultura

„ŁÓDŹ POPRAWNA POLITYCZNIE”- RADNI MIEJSCY z Łodzi nie chcą upamietnienia Ofiar Rzezi Wołyńskiej ?!

W dniu 11 lipca tj. w „Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej” wysłałem w imieniu Ruchu Narodowego Łódź pismo do Rady Miejskiej wnioskując o utworzenie „skweru” i nadanie mu nazwy im. Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zaproponowałem dwie potencjalne lokalizacje (nie zamyka to inicjatywy samych Radnych Miejskich).

Dzisiaj uzyskałem odpowiedź od Komisji Kultury UMŁ. Wynika z niej, że „skwer” jako teren rekreacyjny (?) nie jest właściwym do upamietnienia tej tragicznej zbrodni. Sugerowana jest tablica na budynku kościoła bądź gmachu użyteczności publicznej.

Według „Wiki”: Poprzez wyraz skwer w znaczeniu prawnym należy rozumieć „budowle rekreacyjne i pozostałe”, które zostały enumeratywnie wymienione pod symbolem PKOB: sekcja-2, dział-24, grupa- 241, klasa- 2412 w załączniku „Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)”
Poszukując co to takiego natrafiłem na klasyfikację gruntów wg której:
034 TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki:

– tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic),

– tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp.,

– tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, strzelnice sportowe, kąpieliska itp.,

– tereny spełniające funkcje rozrywkowe: wesołe miasteczka, lunaparki,

– tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych,

– tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

Zatem skwery i parki (!!!) urządzone?

Dodam, że „skwery” czy parki, place poświęcone tragicznym wydarzeniom w dziejach Polski, zwłaszcza tych z okresu II WŚ istnieją w wielu miastach Polski:
– plac Bohaterów Getta w Legnicy
– skwer Pamięci Ofiar Katynia w Kielcach
– skwer Ofiar Katyńskich w Koszalinie
– skwer Ofiar Wołynia w Lublinie

Czy w samej Łodzi !!! :
– skwer im. Powstania Węgierskiego 1956
– Park Ocalałych !!!

Gdyby chociaż w uzasadnieniu było napisane, że środki budżetowe nie pozwalają na taką inwestycję, z bólem, ale doceniłbym szczerość. Na skwer Wiedźmina, Pani Ireny Tuwim czy promocję miasta i „Jednorożce” jest !!!

Czy to zatem niechęć wobec wniosku złożonego przez Ruch Narodowy, czy może polityka uległości i nie zadrażniania stosunków z obywatelami Ukrainy pracującymi w Łodzi?

Skoro nie stać naszych włodarzy na upamiętnienie tysięcy Polaków, ofiar nacjonalizmu ukraińskiego na Kresach II RP…

W czyjej zatem Łodzi żyjemy !?

Dariusz Ziemba

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company