Łódź

Łódź: Ruch Narodowy uczcił Ofiary Katynia

Narodowcy z Ruchu Narodowego uczcili ofiary zbrodni sowieckiej. Złożyli wiązankę pod Pomnikiem Katyńskim przy ul. Łąkowej w Łodzi.

W ten sposób oddano hołd więźniom z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa zamordowanym w Katyniu, Charkowie i Twerze. 14 lipca 2007 roku Sejm RP, przez aklamację, ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Zbrodnia katyńska – zbrodnia kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna i zbrodnia ludobójstwa, popełniona przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski (w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej) na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR.

Źródło fb i wikipedia

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company