Łódź

Łódź w obronie życia

Łódzka Młodzież Wszechpolska zorganizowała akcję, w ramach której wyczyszczone zostały zniszczone wcześniej przez wandali plakaty środowiska prolife. Działania młodych narodowców spotkały się z uznaniem wielu łodzian, choć nie wszystkich…

W licznych miastach Polski prowadzona jest kampania środowiska prolife, w ramach której na przystankach i w innych miejscach pojawiają się billboardy przedstawiające dziecko w łonie matki bądź napis “Kochajcie się mamo i tato”. Akcja finansowana przez jednego z wpływowych polskich przedsiębiorców spotkała się z krytyką środowisk lewicowych, a wiele grafik zostało zniszczonych. Na billboardach pojawiły się wulgarne napisy i symbole śmierci. Tego typu przejawy wrogości względem dzieci i tradycyjnego ładu moralnego można było napotkać również w Łodzi. Sprzeciw wobec działań lewicy postanowiło okazać środowisko narodowe. W minioną sobotę działacze Młodzieży Wszechpolskiej chwycili za gąbki i ruszyli w teren. Wyczyszczone zostały grafiki w wielu miejscach naszego miasta. Akcja objęła swoim zasięgiem nie tylko centrum i najczęściej uczęszczane okolice, ale również liczne osiedla, takie jak Dąbrowa czy Retkinia.  

Działania Młodzieży Wszechpolskiej spotkały się z wieloma komentarzami. Osoby, którym bliskie są idee środowiska prolife, wyraziły uznanie i podziw dla akcji. Wyrazy wsparcia otrzymało wielu Wszechpolaków. Sobotnie wydarzenia odbiły się też echem wśród zwolenników aborcji, anarchistów i niedoinformowanych entuzjastów przekazu głównego nurtu. Ich groteskowa reakcja jest jedynie dowodem na słuszność pracy u podstaw, której efektem była akcja młodych narodowców. Młodzież Wszechpolska zapowiada, iż skutki lewicowego wandalizmu usuwane będą na bieżąco. 

Mateusz Dębski

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers