Łódź

Łódzcy Wszechpolacy przypominają o oddawaniu krwi

Działacze Młodzieży Wszechpolskiej z Łodzi oddają krew i zachęcają do tego innych. Młodzi narodowcy zwracają uwagę, że podczas pandemii brakuje jej w lokalnych oddziałach krwiodawstwa.

W środę działacze łódzkiego koła wybrali się do Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Franciszkańskiej 17/25, aby podzielić się tym, co najcenniejsze.

Oddając krew i osocze ratujemy zagrożone życie. Wartość krwi doceniamy najczęściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.

Według danych przedstawionych na stronie https://krew.info/zapasy/ w dniu 9 października, w łódzkim oddziale pilnie potrzeba krwi grup (0 Rh-, 0 Rh+, A Rh-, A Rh+, AB Rh-).

Zapasy krwi dot. całej Polski

Warto też dodać, że RCKiK w całej Polsce apelują o oddawanie osocza przez ozdrowieńców, którzy:

  • zostali uznani za zdrowych po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT
  • po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji;
  • u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.

Kto może zostać krwiodawcą?

  • osoby, które ukończyły 18 r. życia, a nie przekroczyły 65 r. życia.
  • zdrowi, bo tylko wtedy oddana krew nie spowoduje uszczerbku na twoim zdrowiu, a pomoże biorcy.
  • wszyscy, którzy czują się zdrowi i zadecydowali, że oddadzą krew

Tak jak łódzcy Wszechpolacy, zachęcamy wszystkich do podejmowania takich decyzji.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio