Łódź Województwo

Łódzki wyjazd na II Pielgrzymkę Narodowców na Jasną Górę

21 marca 2015 łódzcy narodowcy wzięli udział w II Pielgrzymce Młodzieży Narodowej na Jasną Górę. W spotkaniu uczestniczyło ok. 1,5 tys. młodych ludzi z całej Polski, głównie przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego.

Tegoroczna pielgrzymka połączona została z ogólnopolskim zjazdem wyborczym Młodzieży Wszechpolskiej, który odbył się w Centrum Polonijnym w Częstochowie. Zjazd rozpoczął się o godz. 13 przemówieniami (m.in. kandydata na prezydenta RP Mariana Kowalskiego i ustępującego Prezesa MW Tomasza Pałasza). Decyzją zebranych Wszechpolaków nowym prezesem został kol. Adam Andruszkiewicz z Białegostoku. Jednocześnie jednym z wiceprezesów Młodzieży Wszechpolskiej a zarazem członkiem rady naczelnej oraz członkiem zarządu głównego został prezes okręgu łódzkiego kol. Adam Małecki. W czterdziestoosobowej grupie Rady Naczelnej znaleźli się kol. Monika Nowacka (MW Łódź), kol. Kamil Klimczak (MW Zgierz-Łęczyca) i kol. Szymon Łuczak (MW Łódź). W tym czasie pozostali uczestnicy pielgrzymki nie będący zaprzysiężonymi członkami Młodzieży Wszechpolskiej w ramach integracji zwiedzali Częstochowę.

11075880_1046898555325499_2130697928_n

Po przerwie obiadowej w Kaplicy Matki Bożej o godz. 16.45 rozpoczęła się Msza św. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny, biskup senior diec. rzeszowskiej, który w homilii mówił: „Tu, na Jasnej Górze w szczególny sposób obecna jest Polska, i jej szlachetne dzieje, wpisane w obraz Królowej Polski, w jasnogórską Kaplicę, i cały wspaniały klasztor” (…). Podczas gdy Europa współczesna zapomina o chrześcijańskich swoich korzeniach, Polacy w ciągu dziejów dochowali wierności Chrystusowi Panu i obowiązkom wynikającym ze Chrztu świętego. Współtwórca Ruchu Narodowego Roman Dmowski podkreślał: katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu. Do tej prawdy musimy powracać, bo z niej wynikają wszelkie konsekwencje. Wrogowie naszej Ojczyzny byli świadomi tej prawdy, zwłaszcza tej przedziwnej symbiozy wiary i miłości Ojczyzny. Tak było w czasie zaborów, okupacji niemieckiej, tak było w czasach komunizmu”.

Kaznodzieja przypominał, że patriotyzm zawsze wymaga odwagi bycia szlachetnym w każdych okolicznościach. Praca na rzecz dobra wspólnego i rzetelne pełnienie obowiązków obywatelskich, a także kształtowanie opinii i dbanie, by władza świecka była sprawiedliwie wykonywania to przejaw troski o naród. A jak mówił kiedyś Prymas Tysiąclecia – dla Polaków po Bogu największa miłość to Polska, dlatego musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie.

11039938_1046900388658649_601869657_n

„Prośmy Boga przez orędownictwo Matki Najświętszej, abyśmy umieli troszczyć się o dobro Ojczyzny, abyśmy z niej byli dumni, bronili jej imienia, i byli świadkami miłości Ojczyzny w mowie polskiej, postawie i postępowaniu. Byśmy byli dumni, że jesteśmy Polakami, i potwierdzajmy to szlachetnością życia i dobrocią dla drugich. Przeciwstawiajmy się wypłukiwaniu polskości z naszej Ojczyzny. Czuwajmy, i nauczajmy prawdy o naszych dziejach”– zakończył kazanie bp Górny.

Po Mszy św. w Sali o. Kordeckiego rozpoczęły się wystąpienia i konferencje. Goście zebrani na wypełnionej po brzegi auli wysłuchali kilku ważnych, bogatych w treść przemówień. Głos zabrali m.in. bp Kazimierz Górny i ks. prał. Roman Kneblewski z Bydgoszczy oraz kandydat na Prezydenta RP Marian Kowalski, Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki, Wiceprezesi Krzysztof Bosak i Artur Zawisza.

11006032_1046899221992099_878227226_n

O godz. 21.00 narodowcy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej. Po Apelu przeszli z pochodniami pod Grób Nieznanego Żołnierza w Alei Sienkiewicza nieopodal Jasnej Góry, gdzie odmówili modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny.

11000561_433124420200766_8744264916106211597_n

11082988_1046899078658780_1532105769_n 11086662_1046899031992118_1277469014_n 11080058_1046898721992149_957599809_n 11079209_1046898681992153_860473556_n 11075812_1046898598658828_1425029070_n

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency