Łódź

Młodzież Wszechpolska niszczy flagi Unii Europejskiej! Są wyroki!

Dwóch działaczy Młodzieży Wszechpolskiej z Łodzi zostało ukaranych przez Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście karą grzywny za zniszczenie flagii z symbolem Unii Europejskiej podczas manifestacji przeciwko Komitetowi Obrony Demokracji, która odbyła się 19 grudnia 2015 roku. Sąd podciągnął tą sytuację pod art. 140 kodeksu wykroczeń, który mówi: Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej prezes Okręgu Łódzkiego Młodzieży Wszechpolskiej, Szymon Łuczak podkreślił, że decyzja sądu jest wyrokiem politycznym, na który w demokratycznym państwie, o którym ostatnio tak dużo się mówi nie może być miejsca.

Czyn moich działaczy miał charakter natury politycznej. Taka, a nie inna decyzja sądu to próba sankcjonowania wystąpień politycznych. Manifest, którego dokonali Wszechpolacy, choć kontrowersyjny, ponieważ promujący poglądy, które pozostają w mniejszości, ale są dopuszczalne prawem. Według mnie sąd wykorzystując art. 140 k.w. dyskryminuje osoby nie zgadzające się z obecną polityką międzynarodowej organizacji, jaką jest Unia Europejska – mówił Łuczak.

Jeden z ukaranych Wszechpolaków, Jakub Walczak mówił o tym, że taka decyzja ma znamiona upolitycznienia organów ścigania, działających w interesie rządu i stanowi dyskryminację z powodów głoszonych przez narodowców poglądów.

Działacze Młodzieży Wszechpolskiej nie zgadzają się z wyrokiem sądu i zapowiedzieli złożenie od niego apelacji oraz zapowiadają walkę o uniewinnienie.

13051522_1762735193956949_3969885847255192369_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio