Województwo

Młodzież Wszechpolska z Piotrkowa przeciw aborcji

Piotrkowska Fundacja Pro – Prawo do Życia w dniu 21 maja zorganizował zgromadzenie mające na celu przedstawienie piotrkowianom problemu aborcji eugenicznej.

W zgromadzeniu wzięła udział delegacja piotrkowskiej MW. Podczas godzinnej pikiety zebrany zostało kilkadziesiąt podpisów za projektem zakazującym aborcji.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio