Historia i Kultura Łódź

Narodowcy i patrioci chcą w Łodzi godnie uczcić Gen. Rozwadowskiego – petycja do UMŁ

Już za miesiąc z okładem przypada niezwykle istotna dla Polaków rocznica.Niestety ze względu za rozpalające opinię publiczną wybory w połączeniu ze złowrogim cieniem plandemii w tle jej obchody jakby rozmyły się w trudnej rzeczywistości dnia codziennego. O 100 rocznicy „Bitwy Warszawskiej” mówi się niewiele, jeśli nie wcale.

15 sierpnia 1920 roku, 100 lat temu zdarzył się potocznie zwany „Cud nad Wisłą”. Ale nie zdarzył się sam, bez wysiłku… jaki był udział opatrzności Bożej i wstawiennictwa Maryi Królowej Polski trudno oceniać. Faktem natomiast jest iż był okupiony ogromną daniną krwi i nie byłby możliwy bez powszechnej mobilizacji i ofiarności narodu.

Jak wskazują historycy wynik tej bitwy zaważył nie tylko na losach Polski ale i Europy. Według brytyjskiego polityka, dyplomaty i pisarza Edgara Vincentego D’Abernona jedna z 20 najważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Jej wynik zadecydował o powstrzymaniu bolszewickiej nawały i zatrzymał marsz komunizmu na zachód.

Ale nie byłoby również tego sukcesu bez polskich dowódców. Jednym z architektów tego epokowego zwycięstwa był generał broni Tadeusz Rozwadowski. W kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej został wezwany do stolicy, gdzie 22 lipca 1920 roku mianowano go ponownie szefem Sztabu Generalnego. Pełnił tę funkcję przez cały okres „Bitwy Warszawskiej”, będąc jednym z głównodowodzących po stronie polskiej.

Niestety w Łodzi nie ma wyraźnego miejsca, symbolu upamiętniającego jego osobę. Ulica generała Tadeusza Rozwadowskiego to króciutka gruntowa uliczka na Złotnie.

W związku z powyższym wraz z grupą znajomych i działaczy społeczno-patriotycznych

6-go lipca powołaliśmy do życia Społeczny Komitet upamiętnienia gen. Tadeusza Rozwadowskiego w 100-u lecie „Bitwy Warszawskiej”. Jako mieszkańcy Łodzi chcielibyśmy zaproponować możliwość upamiętnienia naszego wybitnego generała poprzez nadanie jego imienia rondu u zbiegu ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej bądź innego równie eksponowanego miejsca w mieście. Wszyscy pamiętają burzę wywołaną przez chęć nazwania przedłużenie al. Kościuszki do ul. Wólczańskiej imieniem Pawła Adamowicza.

Czy postać Generała nie jest po wielokroć bardziej predysponowana do tego zaszczytu?

Może kiedyś doczeka się placu,skweru bądź ronda z symbolicznym pomnikiem w naszym mieście. Dzięki jego geniuszowi i zdolnością organizacyjnym dziś jesteśmy kim jesteśmy, Polakami mówiącymi własnym językiem pod biało-czerwonym sztandarem.

I niech tak zostanie.

Co by było gdyby… ale to już rozważania natury hipotetycznej.

Już teraz zachęcam do włączenia się w zbiórkę podpisów pod społecznym projektem uchwały, który chcemy przedstawić Radzie Miejskiej. Żywię nadzieję, że uda nam się tego dokonać przed 100-ą rocznicą „Bitwy Warszawskiej”.

„Hej kto Polak…” po długopis – kontakt do przewodniczącego komitetu: 720 979 131

Poniżej treść petycji:

Łódź, dnia 06 lipca 2020 r.

Projekt uchwały

Niniejszym jako Społeczny Komitet upamiętnienia gen. Tadeusza Rozwadowskiego w 100-u lecie „Bitwy warszawskiej” reprezentowany przez Dariusz Ziembę na podstawie UCHWAŁY NR LXXVI/2080/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych składamy na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina GOŁASZEWSKIEGO niniejszy projekt:

UCHWALA NR ………. RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia ………….. 2020 r

w sprawie nadania rondu nazwy generała Tadeusza Rozwadowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Rondu bez nazwy, zlokalizowanemu na przecięciu ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej, w obrębie G-31 i G-32, nadaje się nazwę: generała Tadeusza Rozwadowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przwodniczący
Rady Miejskiej w ŁodziMarcin GOŁASZEWSKI

W załączniku:

  1. Pismo przewodnie powołujące Społeczny Komitet upamiętnienia gen. Tadeusza Rozwadowskiego w 100-u lecie „Bitwy warszawskiej” wraz z wskazaniem Przewodniczącego niniejszego komitetu.
  2. Uzasadnienie do wniosku – podjętej inicjatywy uchwałodawczej.

Z poważaniem:

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company