Łódź

Nie będzie zniesienia opłaty targowej w Łodzi

Niestety w Łodzi nie dojdzie do zniesienia opłaty targowej dla łódzkich handlarzy. W otrzymanym piśmie od pana przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Kacprzaka na ten temat wypowiada się Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi oraz Wydział Dysponowania Mieniem.

W piśmie Komisji dowiedziałem się, że temat taki był już poruszany 17 listopada 2015 roku, ale dotyczył tylko zmodernizowanych targowisk (dlaczego nie było o tym informacji w mediach?). Niestety wtedy wniosek został odrzucony przez przedstawiciela Wydziału Majątku Miasta i opłaty zostały utrzymane na ówczesnym poziomie. Powodem były … obowiązujące przepisy prawne, według których łatwiej jest utrzymać niż znieść takową opłatę. Pytam zatem, jak to się udało w miastach, które takie działania podjęły oraz dlaczego urzędnikom nie chciało się poszukać rozwiązania w tej sprawie? Takie miasta jak Warszawa, Poznań czy Gdańsk pokazują, że rozwiązanie istnieje.

W drugim piśmie wystosowanym przez Wydział Dysponowania Mieniem dowiedziałem się, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą istnieje możliwość zwolnienia podmiotów prowadzących sprzedaż targowiskową z opłat targowych przez gminę. Dlaczego więc przedstawiciel Wydziału Majątku Miasta twierdzi, że jest to prawnie niewykonalne i dlatego zdecydował o utrzymaniu opłaty? Dwa wydziały miasta i dwie różne opinie. Niestety, Wydział Dysponowania Mieniem również odrzucił propozycję zniesienia opłaty targowej (którą złożyła także Łódzka Federacja Kupiecka), lecz za powód podaje wpływ na budżet miasta. Według wyliczeń dochód z tytułu poboru tych opłat w 2016 roku ma wynieść około 1 mln złoty netto. Naprawdę przy wydawaniu 10 mln na rower miejski lub miliardów na Dworzec Łódź Fabryczna ten 1 milion jest tak kluczowy, że nie można odciążyć łódzkich kupców?

Zarówno jedna, jak i druga argumentacja nie jest dla mnie uzasadnieniem utrzymania opłaty targowej w Łodzi. Będę starał się wyjaśnić te sprzeczne informacje od Wydziału Majątku Miasta oraz Wydział Dysponowania Mieniem. Dodatkowo spróbuję się skontaktować z Łódzką Federacją Kupiecką i możliwe, że wspólnie podejmiemy działania mające na celu zniesienie tej opłaty w naszym mieście, aby wesprzeć lokalny handel.

Przemysław Kicowski – łódzki koordynator akcji „Swój do Swego po Swoje”

rzecznik prasowy Ruchu Narodowego w Łodzi

asystent społeczny posła na Sejm Tomasza Rzymkowskiego

Opłata targowa 3.jpeg.jpeg

Opłata targowa 2.jpeg

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company