Publicystyka

O rozwoju Ruchu Narodowego w Łodzi

Za Ruchem Narodowym drugie w jego historii wybory. Tym razem samorządowe, czyli najbardziej specyficzne i jednocześnie najtrudniejsze z jakimi mamy do czynienia w Polsce. W wyborach do Rady Miasta Łodzi na RN zagłosowało ponad 2 tysiące osób. Wynik oczywiście nie może satysfakcjonować, pokazuje jednak, że należy pozytywnie patrzeć w przyszłość, ponieważ w porównaniu z wyborami do Parlamentu Europejskiego w samej Łodzi zagłosowało na nas kilkaset osób więcej.

Mimo licznych przeciwności związanych m.in. z nagminnym pomijaniem nas w sondażach, bojkotowaniem naszych konferencji prasowych przez media głównego nurtu oraz ordynarnymi atakami koncesjonowanej prawicy, która wciąż usiłuje nam zarzucać działalność agenturalną na rzecz Putina udało się stworzyć dobry i spójny program dla miasta oraz wystawić kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w Łodzi.

Łódź nigdy nie była łatwym miejscem do działania dla narodowców, jednak najnowszą historię działalności organizacji narodowych w mieście włókniarzy należy ocenić zdecydowanie jako rozwojową. Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie to głównie zaangażowanie łódzkich działaczy Młodzieży Wszechpolskiej pozwala na wspólne rozwijanie zarówno działań ideowo-wychowawczych, społecznych, charytatywnych, jak i tych stricte politycznych.

Ponad 2 tysiące głosów do Rady Miasta Łodzi, ponad 10 tysięcy w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz tysiące głosów na naszych kandydatów na radnych gminnych, miejskich i powiatowych pozwalają pozytywnie patrzeć w przyszłość. Nadchodzi czas formalizacji struktur politycznych Ruchu Narodowego w całym kraju, co na pewno ustabilizuje i ułatwi prace wyborcze oraz formację programową.

Chcąc realnie zmieniać Polskę w obecnych warunkach demoliberalnych oraz wobec powszechnego kultu parlamentaryzmu musimy uczestniczyć również w procedurach wyborczych. Nie zapominamy jednak o szczególnej pracy, którą powinni zajmować się narodowcy, czyli o działalności ideowo – wychowawczej, społecznej i charytatywnej. Ruch Narodowy pozostaje również inicjatywą oddolną, która na gruncie łódzkim realizuje się poprzez liczne spotkania formacyjne, akcje patriotyczno – historyczne oraz regularną pomoc dla łódzkich Domów Dziecka, a także poprzez wsparcie dla Polaków zamieszkałych na Kresach Wschodnich.

Kontynuujemy naszą walkę na wszelkich możliwych płaszczyznach. Zachęcamy do aktywizmu narodowego zarówno na gruncie stricte politycznym, jak i społecznym.  Zapraszamy wszystkich, dla których interes narodowy oraz wartości chrześcijańskie są prawdziwymi wyznacznikami działania.

„Już zwycięstwa dzień nadchodzi….”

Ruch Narodowy – Łódzkie

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency