Łódź

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łodzi

W minioną niedzielę 1 marca uczczono pamięć żołnierzy podziemia antykomunistycznego, walczących w latach 40. i 50. z narzuconą przez sowieckiego okupanta władzą „ludową”.  W Łodzi obchody odbywały się przy Pomniku Ofiar Komunizmu na ul. Anstadta. 

Obchody zorganizowane przez liczne środowiska patriotyczne, narodowe i studenckie, takie jak Młodzież Wszechpolska, Związek Legionistów Polskich oraz Studenci dla RP, rozpoczęto o godz. 12:00 w asyście członków Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którzy pełnili wartę honorową przy Pomniku Ofiar Komunizmu. Następnie odczytano list od Komendanta Głównego „Strzelca”, głos zabrał również prezes łódzkiego oddziału stowarzyszenia Studenci dla RP oraz przedstawiciel łódzkich struktur Ruchu Narodowego, Przemysław Kicowski. Gościem honorowym był kpt. Jerzy Stawski, żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, podkomendny legendarnego Żołnierza Wyklętego Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, który w wygłoszonym przez siebie przemówieniu mówił o przeżyciach związanych z walką z sowieckim okupantem, a także o fatalnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej dzisiejszej Polski. Wezwał on młode pokolenie do kontynuowania drogi wytyczonej przez Żołnierzy Wyklętych w walce o suwerenną Polskę. Następnie odbył się uroczysty Apel Poległych, podczas którego przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w obchodach jak i osoby prywatne złożyły kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest z każdym rokiem obchodzony przez coraz większą ilość osób, co może napawać nadzieją. Pamięć o podziemiu antykomunistycznym lat 40 i 50 jest nie tylko żywa, ale i nadal utrwalana i rozpowszechniana, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków, wbrew kłamliwej propagandzie i oszczerstwom padającym ze strony części mediów telewizyjnych, prasowych i radiowych, a także części polityków.

Maniek

11026509_10203937544775213_719209426_n

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company