Łódź

Obchody rocznicy bitwy pod Dobrą

W sobotę, 24 lutego, w 155. rocznicę bitwy pod Dobrą, narodowcy z Młodzieży Wszechpolskiej odwiedzili miejsca pamięci o tych wydarzeniach. Dzień wcześniej wspólnie z Ruchem Narodowym zorganizowali spotkanie z historykiem Janem Szałowskim, którego tematem była bitwa pod Dobrą i powstanie styczniowe.

Spotkanie rozpoczęło się od nakreślenia tła historycznego bitwy pod Dobrą, jej przyczyn oraz przebiegu. Opisano marsz przez Łódź przeprowadzony przez oddział powstańców, co przyczyniło się do przeprowadzenia obławy zakończonej śmiercią około połowy partyzantów i rozwiązaniem oddziału. Następnie omówiono powstanie styczniowe, przyczynę i okoliczności jego wybuchu, dysproporcje sił  oraz skutki i późniejsze odwołania. Pytania z Sali dotykały szczegółowych kwestii związanych z bitwą oraz polityki Aleksandra Wielopolskiego w Królestwie Kongresowym.

Sobotnią rocznicę Wszechpolacy uczcili odwiedzeniem miejsc pamięci o bitwie pod Dobrą – pomnik powstańców na cmentarzu w Dobrej, głaz z tablicą upamiętniający miejsce śmierci Marii Piotrowiczowej oraz grób poległej szlachcianki na łódzkim Starym Cmentarzu.

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company