Województwo

Obchody święta 3-go maja w Piotrkowie Trybunalskim

W niedzielę 3 maja 2015 r. w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiciele Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskej wzięli udział w miejskich obchodach święta 3-go maja. Delegacje złożyły wieńce przy tablicy upamiętniającej uchwalenie Konstytucji.

Pierwsza europejska konstytucja była w użyciu 14 miesięcy. Stanowiła milowy krok w dotychczasowym prawodawstwie Rzeczpospolitej. Znosiła wiele przywilejów szlacheckich m.in. szkodliwą zasadę liberum veto, podnosiła mieszczaństwo do stanu szlacheckiego, przenosiła odpowiedzialność państwa za chłopów. Miała wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej dzięki utworzeniu nowoczesnego społeczeństwa, które połączonymi siłami mogło podnieść kraj z kolan po II rozbiorze Polski.

Państwa ościenne nie zbagatelizowały tego wydarzenia. Historia pokazała, że wyraźnie nie życzą sobie silnej Polski i konkurencji w tej części świata.

Kres życia Konstytucji 3 Maja położył w 1793 roku sejm grodzieński. W 1795 III rozbiór Polski dokończył dzieła.

Na przełomie XIX i XX w. Roman Dmowski podjął się stworzenia wzoru nowoczesnego Polaka, który miał zmienić społeczeństwo na podobną skalę. Jego analizy oraz wkład intelektualny wybitnych myślicieli w początkach wieku XX stały się podstawą racjonalnych ruchów narodowych i inspirują trafnością wniosków do dnia dzisiejszego.

Czy dziś jesteśmy w stanie stworzyć projekt na taką miarę?

Nasi wrogowie nie śpią – jeśli chcemy to zrobić musimy działać radykalnie, nasze propozycje muszą być realne, a cele – długoterminowe.

Ruch Narodowy Piotrków Trybunalski

JM

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company