Łódź

„Oddaj krew i podaruj dzieciom paczkę słodyczy” Łódź – relacja

Z okazji Mikołajek Młodzież Wszechpolska co roku organizuje ogólnopolską akcję „Oddaj krew i podaruj dzieciom paczkę słodyczy”. Ma ona na celu promowanie dobroczynności honorowego krwiodawstwa, a dawców krwi wolontariusze zachęcają do przekazania czekolad na rzecz dzieci w domach samotnej matki i domach dziecka.

W Łodzi akcja odbyła się w dniach 2-6 grudnia. W piątek oraz sobotę 2-3 grudnia, działacze oddawali krew, a także dyżurowali w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, gdzie zbierali słodycze od osób chcących wesprzeć tę szczytną inicjatywę. Ponadto prowadzona była zbiórka ubrań damskich i dziecięcych. W dniu Mikołajek z kolei, delegacja łódzkiej MW odwiedziła Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej. Zebrane przez wszechpolaków dary sprawiły, że na twarzach dzieci pojawił się uśmiech, co było najlepszym wynagrodzeniem za poświęcony czas i wysiłek przy tej inicjatywie. Kolejnym pozytywnym skutkiem mikołajkowego przedsięwzięcia jest fakt nawiązania długotrwałej współpracy z odwiedzonym Domem Samotnej Matki.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency