Łódź Zapowiedzi

Oddaj krew i podaruj dzieciom paczkę słodyczy! – Łódź

Młodzież Wszechpolska zaprasza do swojej tradycyjnej mikołajkowej charytatywnej kampanii „Oddaj krew i podaruj dzieciom paczkę słodyczy!”, promującej honorowe krwiodawstwo oraz pomoc dzieciom z domu dziecka.

Jak można wesprzeć akcję?

Wystarczy udać się w dniach 5-8 grudnia do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (ul. Franciszkańska 17/25) i oddać krew. Otrzymane z tego tytułu czekolady należy przynieść do sklepu Amor Patriae (ul. Tuwima 34). Zebrane słodycze zostaną następnie przekazane dla wychowanków domu dziecka.

Zachęcamy do udziału!
[Wydarzenie Fb]

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company