Łódź

Padają kolejne łódzkie szkoły…

Sytuacji XXXV LO z niepokojem przygląda się nie tylko łódzki magistrat, ale także dyrektorzy innych ogólniaków. Niż demograficzny i coraz szybsze wyludnianie się Łodzi powoduje, że przemiana w szkołę – widmo może nastąpić w przeciągu kilku lat. Co ciekawe – nie dotyczy to szkół niepublicznych, których liczba stale się powiększa.

Rok szkolny 2012/2013 był ostatnim, w którym w XXXV LO otwarto dwie klasy pierwsze. Dziś ówcześni pierwszoroczniacy są już maturzystami, a przy okazji ostatnimi uczniami tej szkoły. W liceum można zastać jedynie portiera, sekretarkę, woźną i jedną nauczycielkę. Na liście Rady Pedagogicznej znajduje się 11 pracowników, większości z nich UM nie przedłuży umów. Szkoła w kwietniu zyskała zero chętnych do klas pierwszych, osiem osób wytypowało ją jako pozycję rezerwową. Jeśli nie zgłoszą się kolejni chętni, radni do końca lutego podejmą uchwałę o wygaszeniu szkoły z powodu braku uczniów. A czeka to najprawdopodobniej kolejne łódzkie szkoły publiczne.

Z drugiej strony mamy coraz więcej uczniów niepodlegających łódzkiemu samorządowi. Z usług szkół niesamorządowych korzysta 6,5 tys. osób. Stanowi to ponad 10 % wszystkich uczniów łódzkich, z czego 57 to szkoły prywatne (tzn. płatne) i 9 bezpłatnych, jak na przykład podstawówka w Mileszkach przejęta przez stowarzyszenie rodziców, co zapobiegło jej likwidacji w 2011 r.

Rozwiązanie tj. to zastosowane w Mileszkach skutkuje jednak obniżeniem środków przeznaczonych na utrzymanie placówki, a co za tym idzie – osłabieniem jej pozycji i oferty. Wprowadzenie czesnego pozwala poszerzyć ofertę i zwiększyć jej konkurencyjność wobec szkoły państwowej.

Co przyciąga uwagę rodziców, że zdecydowani są zrezygnować z bezpłatnej placówki na rzecz tej płatnej? Niewielkie klasy (do 18 osób), a co za tym idzie indywidualne podejście do ucznia i przyjazna atmosfera, możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach dodatkowych, a przed wszystkim – efekty w nauce (w ubiegłym roku trzy najlepsze podstawówki były placówkami prywatnymi).

J.S

fot. http://xxxvlo.lodz.pl/

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers