Łódź

Patryk Szmekel nowym prezesem łódzkiego koła MW

Patryk Szmekel nowym prezesem łódzkiego koła Młodzieży Wszechpolskiej. W ubiegły piątek został jednogłośnie wybrany przez ogół członków koła na roczną kadencję. Zastąpił na tej funkcji dotychczasowego prezesa – Piotra Kołackiego.

W ubiegły piątek odbyło się zebranie wyborcze członków koła Młodzieży Wszechpolskiej w Łodzi. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Młodych, po czym głos zabrał prezes Okręgu Łódzkiego MW, kol. Konrad Kamocki. W swoim wystąpieniu podziękował dotychczasowemu prezesowi koła za pracę i zaangażowanie w działalność struktury w kluczowym mieście dla województwa i Okręgu, a ogółowi działaczy życzył dalszych sukcesów formacyjnych i organizacyjnych.

Następnie głos zabrał kol. Rafał Gierowski. Prezes Okręgu Łódzkiego Ruchu Narodowego podziękował za dobrą współpracę z łódzkimi strukturami MW, a także podkreślił ogromne znaczenie formacji i kształtowania swojego światopoglądu oraz charakteru w młodym wieku.

Przed przystąpieniem do części wyborczej głos jeszcze zabrał kol. Piotr Kołacki. Podsumował on ostatnie 2,5 roku, w których pełnił obowiązki prezesa koła. Wspomniał o sukcesach, które udało się w tym czasie osiągnąć, a także o niepowodzeniach i wnioskach z nich płynących. Dotychczasowy prezes podziękował wszystkim osobom, na które mógł liczyć, w szczególności członkom zarządu i życzył wielu sukcesów nowemu zarządowi oraz zadeklarował dalsze wsparcie dla działań koła i organizacji.

Nowo wybranym prezesem został kol. Patryk Szmekel, dotychczasowy wiceprezes koła, pełniący także funkcję wiceprezesa Okręgu Łódzkiego. Zgodnie ze Statutem, mianował wiceprezesa (został nim kol. Sebastian Sochaczewski, zachowując także na kolejną kadencję funkcję sekretarza) oraz skarbnika (kol. Daniel Woźniczak). W swoim wystąpieniu nowy prezes podkreślił rolę Młodzieży Wszechpolskiej jako organizacji, w której młody człowiek rozwija swoją wiedzę, doskonali charakter, nabywa niezbędne umiejętności do skutecznego działania w dorosłym życiu, do którego działalność w MW jest przygotowaniem. W sferze aktywizmu zaś, zapowiedział wytężenie działalności oraz zbliżenie organizacji do społeczeństwa, poprzez zintensyfikowanie bezpośrednich kampanii informacyjnych i społecznych.

Zebranie zakończyło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

(redakcja)

Please follow and like us:
Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company