Łódź

Pikieta Prawicy RP i Ruchu Narodowego przeciwko ulicy Pawła Adamowicza.

W dniu 19 lutego przed sesją Rady Miejskiej odbyła się pikietaPrawicy RP oraz Ruchu Narodowego. Zgromadzeni sprzeciwili się planom nazwania części ulicy Kościuszki imieniem tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza.

Po ogłoszeniu takiej propozycji przez Radnych Koalicji Obywatelskiej wiele środowisk społecznych jak i opcji politycznych wyraziło swój sprzeciw. Wniosek miał być głosowany na przedmiotowej sesji 19-go lutego bez wcześniejszego opiniowania i konsultacji społecznych. Gdzie ta „obywatelskość”?

Kolejnym kuriozum jest fakt, iż na wspomnianym „bezimiennym” fragmencie ulicy zawieszono już tabliczki z nazwą „Kościuszki”, po czym je zdjęto. Czy pierwsze oznaczenie stanowiło samowolę a więc i pewną niegospodarność oraz przykład łamania procedur, czy to może Radni z KO kłamią mówiąc iż fragment ten nie miał nazwy.

Jak się okazało projekt uchwały o nadaniu tej nazwy został dzień wcześniej wycofany z porządku obrad sesji Rady Miejskiej. „Łodzianie powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na temat tego projektu, dlatego chcemy poddać go konsultacjom. Paweł Adamowicz był zwolennikiem partycypacji społecznej – dodał przewodniczący Mateusz Walasek.” Szkoda że refleksja przyszła dopiero po licznych protestach, a pierwotnie nikt z pomysłodawców nie zastanawiał się czy taka jest wola mieszkańców.

Także domniemanie iż „postać Pawła Adamowicza jako propozycja nazewnicza dla części ulicy w centrum miasta nie będzie budzić kontrowersji – powiedziała Karolina Kępka – Radna z Polesia, przewodnicząca Komisji Kultury.” okazało się mylne. Może dlatego że Pan Adamowicz nie był w żaden sposób związany z naszym miastem, był natomiast uwikłany w liczne interesy i podejrzane układy od Amber Gold i OLT poczynając.

Jak wskazali uczestnicy pikiety postać Pawła Adamowicza bezspornie nie zasługuje na honor jakim jest nadanie jego imienia fragmentowi jednej z ulic w centrum naszego miasta. Łódź może poszczycić się wieloma zapomnianymi obywatelami, którzy zasługują na podobne upamiętnienie. Warto przypomnieć iż przedstawiciele Ruchu Narodowego występowali również o upamiętnienie ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz obrońców Przebraża, oba projekty zostały przez RM odrzucone.

W związku z rokiem zaślubin Polski z Bałtykiem może warto zastanowić się nad upamiętnieniem postaci Józefa Hallera bądź R. Dmowskiego, który obecnie patronuje małemu placykowi przy stacji Żabieniec wykorzystywanemu pod parking.

Wszystko w rękach i głowach łodzian gdyż jak zapowiadają Radni złożyli do Prezydent Hanny Zdanowskiej wniosek o przeprowadzenie szerokich konsultacji. Będziemy się ich formie z uwagą przyglądać, jak również zachęcamy do czynnego udziału jak już zostaną ogłoszone.W dotychczasowych kilku nieformalnych ankietach przeprowadzonych min. przez Express Ilustrowany 70-80% mieszkańców opowiedziała się przeciw.

Po pikiecie organizatorzy złożyli oficjalny protest w biurze Pana Przewodniczącego RM w Łodzi Marcina Gołaszewskiego.

Dariusz Ziemba

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio