Łódź

Pikieta „Przeciwko niemieckiemu imperializmowi!”

W piątek 25 sierpnia przed budynkiem Konsulatu Honorowego Republiki Federalnej Niemiec, działacze Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego zorganizowali pikietę „Przeciwko niemieckiemu imperializmowi”.

Grupa kilkudziesięciu osób rozwinęła transparent „Nie dla Mitteleuropy”, a całe wydarzenie rozpoczęto odmówieniem Modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowcy protestowali przeciwko ekspansji ekonomicznej, propagandzie informacyjnej oraz oczernianiu historii Polski przez niemieckie ośrodki medialne. Rozdawane były także ulotki z rozwinięciem tych kwestii.

Wywołani do tablicy poczuli się zwolennicy demoliberalnego systemu III RP. Przybyli w słabo zorganizowanej grupie od kilkunastu do dwudziestu kilku osób z emblematami manifestującymi niechęć do rządzącej partii i próbowali zagłuszyć przemówienia organizatorów, skandując „Precz z faszyzmem” i powiewając flagą Unii Europejskiej. Narodowcy ochoczo przyłączyli się do okrzyku „precz z faszyzmem”, po czym kontynuowali swoją pikietę odśpiewaniem „Roty”.

Dopiero po zakończeniu zgromadzenia, demoliberałowie zebrali swoje szyki i rozwinęli transparenty mówiące o „faszystowskich korzeniach ONR”. Niektórzy z nich próbowali wchodzić w dyskusję z rozchodzącymi się narodowcami, ale ich argumenty nie wydały się przekonujące dla nikogo ze zgromadzonych.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company