Historia i Kultura Łódź Publicystyka

Poznajcie GRH im. 10 Batalionu Saperów z Łodzi

Grupa skupia osoby odtwarzające sylwetki i wyposażenie żołnierzy z 10. Batalionu Saperów.

Batalion saperów 10. Dywizji Piechoty pod dowództwem majora Ludwika Siemińskiego został utworzony w Okręgu Korpusu nr IV przez Ośrodek Sapersko-Pionierski w Sieradzu dla armii „Łódź” w sierpniu 1939 roku.   

 

GRH zajmuje się również odtwarzaniem innych sylwetek żołnierzy walczących po stronie polskiej w latach 1939-1953.  

Podstawowym zadaniem grupy jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród społeczeństwa poprzez upamiętnianie ważnych rocznic historycznych, czyli udział w rekonstrukcjach historycznych, pokazach, dioramach, spektaklach, wycieczkach oraz spotkaniach.    

Rys historyczny:

Służba saperska, patrząc pod kątem przygotowań do wojny była bez wątpienia jedną z najważniejszych służb Wojska Polskiego. Aby w pełni zrozumieć jej znaczenie, należy na początku cofnąć się kilka stuleci wcześniej i poznać genezę i rozwoju wojsk saperskich. Choć pierwsze konstrukcje inżynieryjne sięgają czasów starożytnych, po raz pierwszy zalążki właściwej służby saperskiej można dostrzec w okresie panowania Stefana Batorego, przypadającym na lata 1576-1586. Uwzględnienie saperów w znanych reformach Stefana Batorego wynikało przede wszystkim z konieczności poświęcenia uwagi oblężeniom twierdz prowadzonymi często przez władcę. Kolejny skok w rozwoju wojsk saperskich przypadł na lata 1764-1795, wtedy została w Polsce utworzona pierwsza szkoła inżynieryjna. Zaczęto wydawać literaturę specjalistyczną, a także kształcono uczniów za granicą. XVIII wiek to działalność wielkich polskich inżynierów takich jak Tadeusz Kościuszko czy Jakub Jasiński. Pierwszym pododdziałem tego rodzaju wojsk był sformowany w 1764 roku batalion pionierów zwany milicją mostową. W drugiej połowie lat trzydziestych wojska inżynieryjne stanowiły już po trzech broniach głównych najliczniejszy składnik Wojska Polskiego.

W okresie międzywojennym wojska saperskie włączały się czynnie w rozwój gospodarczy Polski. Saperzy wykonywali często prace będące dzisiaj wyłącznie rolą straży pożarnej lub konkretnych wykonawców czy innych służb, między innymi uczestniczyli w akcjach przeciwpowodziowych i przeciwlodowych, budowie i rozbudowie mostów, linii kolejowych i dróg. Były to tak zwane prace użyteczne wojsk saperskich w czasie pokoju. Dzieliły się na saperskie prace ratownicze i użyteczne na rzecz społeczeństwa. Wspomniana aktywność wchodziła w zakres działalności asystencyjnej wojska, będącej jedną z ważniejszych aspektów codziennego życia jednostek.Wojska inżynieryjne, do wszystkich zadań dysponowały trzema grupami specjalistycznych narzędzi. Na wyposażenie owo składał się głównie mały sprzęt przenośny, indywidualny, przeznaczony do samookopywania się, czyli łopatki oraz toporki.

W stosunku 92: 8%. Następną grupę instrumentów stanowił sprzęt przenośny i wożony typu saperskiego będący na wyposażeniu plutonu pionierów, czyli narzędzia do robót drzewnych i ziemnych oraz budowy mostów i kładek jak na przykład: łopaty saperskie, dobnie, piły, oskardy, siekiery itp. Ostatni dział osprzętu to narzędzia przydzielone i przytwierdzone do wozów taborowych przeznaczone do natychmiastowych, prowizorycznych napraw dróg przez woźniców.

Do zadań wojsk inżynieryjnych należało:

– budowa, maskowanie i umacnianie stanowisk ogniowych,

– oczyszczanie przedpola z wszystkiego, co ogranicza widoczność i pole ostrzału,

– budowa sieci łączności pomiędzy stanowiskami ogniowymi,

– budowa przeszkód przeciwko piechocie i jednostkom pancernym nieprzyjaciela,

– budowa schronisk, schronów oraz przygotowanie do obrony istniejących budowli,

– niszczenie przeszkód i zapór, torów kolejowych, brodów, dróg, grobli, linii telefonicznych, stacji kolejowych, niszczenie przejętej broni, amunicji i pojazdów,

– przekraczanie rzek,

– przygotowywanie miejsc biwakowych

Grupa obecnie prowadzi zbiórkę na portalu zrzutka.pl na cele statutowe.

Zachęcamy do wsparcia działalności młodych patriotów.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company