Historia i Kultura

Presja ma sens! Yad Vashem zmienia kłamliwy napis

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o kłamliwym napisie pod zdjęciem bramy łódzkiego getta. Z informacji umieszczonej pod fotografią w izraelskim Instytucie Yad Vashem wynikało, że wejścia do getta strzegła „polska policja”.

Dzięki presji medialnej oraz interwencji polskich dyplomatów władze Instytutu usunęły nieprawdziwą informację. Nowy napis zgodnie z faktami brzmi: „niemiecka policja”.

Historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, odnosząc się do kłamliwego napisu, przypomnieli, że Łódź została wcielona bezpośrednio do III Rzeszy, nie wchodziła w skład Generalnego Gubernatorstwa, gdzie funkcjonowała tzw. granatowa policja. Wejście do łódzkiego getta było zatem kontrolowane wyłącznie przez Niemców.

HK

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company