Województwo

Radomsko: Oświadczenie Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej ws. strajku kobiet

W związku z organizacją protestu pod nazwą „Babskie nihil novi!” 17 stycznia w Radomsku, lokalne struktury Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej postanowiły wydać w tej sprawie oświadczenie, w którym jednoznacznie sprzeciwiają się antywartościom, które będą promowane podczas tego wydarzenia. Niżej prezentujemy treść oświadczenia: 

„Jednoznacznie sprzeciwiamy się promowaniu aborcji. Rodzina jest fundamentem życia wspólnotowego. Zarówno Ruch Narodowy jak i Młodzież Wszechpolska będą broniły rodziny pojmowanej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz prawa do życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Stanowczo uważamy aborcję za jawny akt morderstwa na bezbronnych istotach. Promowanie i nawoływanie w jakikolwiek sposób do jej wykonywania jest zachowaniem skandalicznym, szkodliwym oraz nielegalnym z punktu widzenia polskiego prawa.

Wydarzenia tj. „Babskie nihil novi!”, zaplanowane na najbliższą środę w Radomsku, prowadzą do szerzenia się degeneracji oraz dewastacji naszego społeczeństwa. W obliczu problemów niżu demograficznego takowe zachowania uznajemy za jawnie szkodliwe dla Narodu Polskiego, którego dobro jest naszym nadrzędnym obowiązkiem.

Ponadto pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec wykorzystywania obywateli przez siły polityczne głównego nurtu oraz środowisk o poglądach lewicowo-liberalnych do własnych rozgrywek politycznych mających na celu jedynie szerzenie podziałów społecznych.”

Ruch Narodowy Radomsko

Młodzież Wszechpolska Radomsko

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers