Historia i Kultura Województwo

Rawa Mazowiecka: narodowcy upamiętnili rocznicę śmierci „Inki”

28 sierpnia bieżącego roku obchodziliśmy rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Z tej okazji tego dnia przedstawiciele lokalnej Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego wspólnie zapalili znicz przed tablicą, znajdującą się obok wejścia Miejskiego Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej.

Kim była Inka?

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” była sanitariuszką 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Podczas wojny straciła zarówno mamę (została aresztowana przez Gestapo i rozstrzelana we wrześniu 1943 roku w lesie pod Białymstokiem), jak i tatę (zmarł w czerwcu 1943 roku w Teheranie). 
Gdy Inka została złapana przez komunistów, zarzucono jej m.in. udział w napadach na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i UB, a także podżeganie do ich zabicia. Mimo że podczas śledztwa była bita i poniżania, odmówiła składania zeznań obciążających członków Wileńskiej Brygady AK. W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska krótko przed śmiercią napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba”.

Wyrok został wykonany 28 sierpnia 1946 roku. Danuta Siedzikówna mając 17 lat, została zastrzelona wraz z Feliksem Selmanowiczem ps. „Zagończyk”. Jej ostatnimi słowami było: „niech żyje Polska! Niech żyje „Łupaszko”!”

Miejsce pochówku Inki zostało znalezione dopiero po kilkudziesięciu latach – pogrzeb miał miejsce 28 sierpnia 2016 roku.

Cześć jej pamięci!

Bartosz Florek

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers